Marktuitvraag Circulaire weginfra Medel

Woensdag 3 oktober 2018, 14.00 – 17.00 uur.
Locatie bij Tiel: De Oude School, Kerkstraat 10, 4011 EM Zoelen

Aanmelden is nu mogelijk!

Bedrijvenpark Medel is gelegen in de Gelderse gemeente Tiel en Neder Betuwe. Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt de bestaande landweg Broekdijksestraat omgelegd. Daarmee komt een oud stuk weg te vervallen. De aanbesteding van het werk is afgerond en er is een bouwteam geformeerd met medewerkers van het Industrieschap Medel en Ploegam B.V.. Naast de aanleg van een nieuwe weg omvat de opdracht ook het aanleggen van een fietspad plus een verbinding tussen 2 oevers. Als basis uitgangspunt is een referentie ontwerp gemaakt gestoeld op gangbare / standaard materialen en uitvoeringsmethodieken.

Het bouwteam is zeer ambitieus en wil een weg met zoveel mogelijk circulaire innovaties, op een zo hoog mogelijk niveau. Samen met Stichting Circulair Bouwen en Optimal Planet organiseren we hiervoor een marktuitvraag op 3 oktober 2018. Dit maakt deel uit van het Efro-project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur.

De diverse criteria met globale weging van oplossingen:

  • Productie en aanleg met minder grondstoffen (bijv. geen gebruik van op aardolie gebaseerde en toxische materialen, gebruik van zoveel mogelijk lokale materialen, minder energie voor productie, transport en aanleg). Weging: 30%
  • Hoogwaardig hergebruik (bijv. hoogwaardig hergebruik van materialen, eenvoudig te repareren, onderdelen van producten of componenten toepassen in andere producten). Weging: 15%
  • Recycling (laagwaardig hergebruik van afvalstoffen, secundaire bouwstoffen). Weging: 5%
  • Mens en maatschappij (bijv. participatie, kennisoverdracht, nieuwe beroepsbevolking, landschappelijke inpassing, culturele aspecten). Weging: 40%
  • Biodiversiteit & kringlopen (bijv. ontwerp of materialen met ecologische meerwaarde, verbetering van de waterhuishouding). Weging: 10%

Partijen met een circulaire bedrijfsvoering, of op weg daar naartoe, innovatieve producten of diensten en creatieve ideeën nodigen we van harte uit! Op basis van de binnengekomen ideeën en producten maken we een aantal scenario’s, die we vervolgens door Optimal Planet laten doormeten om de mate van circulariteit vast te stellen. Het bouwteam beslist daarna welke producten en diensten we gaan toepassen.

We spreken u graag op 3 oktober 2018. Nadere informatie volgt spoedig. Aanmelden kunt u via (met vermelding van bedrijfsnaam, naam of namen, producten/diensten, contactgegevens).

Met vriendelijke groet,

Bouwteam Medel

< Circulariteit in de praktijk: Stadskantoor 2 in Tilburg | Duurzame sloop van Universiteit Leiden in beeld >