Masterclasses circulair bouwen

Door: Erick Wuestman

Ruim 20 bouwondernemers werken in Enschede samen aan het ontwikkelen van een circulair verantwoord appartementencomplex. Wat begon als een datingshow richting coalities in circulair bouwen, die naast elkaar hun eigen oplossingen zouden ontwikkelen, werd een breed gedragen leertraject, waarin alle partijen zij aan zij kennis ontwikkelen en dit ook samen in de praktijk willen brengen.

Dit hout is niet meer wat het geweest is

Wooncorporatie De Woonplaats heeft een locatie beschikbaar gesteld, waar een speciale oplossing voor wordt ontwikkeld. De Woonplaats heeft al langer interesse in het intensief samen optrekken met bouwpartijen en in dit geval staat circulariteit daarin centraal.

Stichting Pioneering, het Twentse bouw innovatie netwerk, met een team van bij Pioneering aangesloten ondernemers, bijgestaan door de Stichting Circulaire Economie, heeft rond deze uitdaging een serie Masterclasses ontwikkeld. In zes verschillende lesdagen krijgen de deelnemers inzicht in circulair verantwoorde materiaaltoepassingen, manieren van remontabel bouwen, nieuwe businessmodellen, waaronder Product as a Service oplossingen en de financiële en juridische aspecten die hier deel van uitmaken. De middagen zijn telkens ingericht als werkatelier, waarin het geleerde wordt vertaald naar concrete oplossingen. In januari moet dit leiden tot een concept ontwerp, dat vervolgens ook werkelijk zal worden gerealiseerd.

Kozijnen met een verleden, in het CIRCL paviljoen

Behalve aannemers en partijen uit de constructie en architectuur hoek, zijn ook de gemeente Enschede en De Woonplaats zelf vertegenwoordigd, opdat zij samen zicht krijgen op de werkelijke uitdagingen en vroegtijdig hun achterban kunnen meenemen bij eventuele vraagstukken die dit project oproept.

Icoon voor regionale innovatiekracht

Dit proces heeft als doel om de bouwsector bewust te maken van de mogelijkheden van circulair bouwen. Met dit project doet ook wooncorporatie De Woonplaats ervaring op in anders kijken naar opdrachtgeverschap en de gemeente krijgt zicht op hoe zij haar rol kan inzetten om de transitie naar een circulaire economie in de regio te helpen versnellen.

Door het werkelijk realiseren van dit bijzondere project doen alle partijen ook ervaring op in de praktijk en dit levert een gebouw op dat als icoon kan fungeren voor de innovatiekracht van de regio Twente, waarmee het ook een handschrift laat zien in circulair verantwoord bouwen.

Herso maakt van afvalstromen een product met allure, zo gaat hout nooit verloren

Opschaling

De ervaringen uit dit proces zullen aanleiding zijn voor nieuwe projecten bij De Woonplaats en gezien de enthousiaste reacties en inzet van de deelnemers, zullen ook zij werkelijk werk willen maken van wat zij meenemen uit dit traject.

Voor de organisatie vanuit Pioneering en de Stichting Circulaire Economie vormt deze eerste serie Masterclasses in circulair bouwen, de opstart naar meerdere trajecten voor andere corporaties, in Enschede maar zeker ook daarbuiten. Elke stad/regio die werk wil maken van circulair bouwen heeft baat bij een dergelijk traject en wat hier wordt ontwikkeld is bedoeld om schaalbaar en herhaalbaar te zijn in steden die een circulaire ambitie hebben en bereid zijn zich daar sterk voor te maken.

Cirkelsteden

Deze Masterclasses gaan we in de actieve Cirkelsteden herhalen. Een aanvulling van onze Community of Practice activiteiten om de aangesloten bouwers, corporaties en leveranciers mee te nemen in de ins-en outs van circulair bouwen. De Masterclasses geven we inhoudelijk vorm met de regionale experts.

Heb je interesse, wil je je alvast aanmelden of wil je iets weten over de inhoud, stuur Cirkelstad een e-mail.

Mail nu je vraag

 

Erick Wuestman
Programmaleider Innovatie & Services
ln.da1553105523tslek1553105523ric@k1553105523cirE1553105523, 06 5430 7183

Erick is oprichter van Stichting Circulaire Economie en werkzaam bij KplusV en heeft een onuitputtelijke drive om te innoveren en te realiseren. Als Cirkelstad programmaleider Innovatie & Services is hij onder andere betrokken bij het ontwikkelen en deelbaar maken van kennis en ervaring en nieuwe instrumenten. Producten en diensten door en voor partners en toegankelijk via de academie. Daarnaast begeleidt Erick regio’s bij de aftrap en het activeren van de potentie aan ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid betrokkenen. Meer informatie over het programma Innovatie & Services is te vinden in het collegeprogramma.

 

< Groeiambitie Cirkelstad ligt op koers! | Groen licht voor creatief en circulair Werkspoorkwartier op Dag van de Duurzaamheid >