Materialen en Circulair bouwen

Materialen en Circulair Bouwen_klein

Om circulariteit in de gebouwde omgeving haalbaar te maken, hebben de auteurs van het document ‘Materialen en Circulair Bouwen’ getracht inhoud te geven aan de volgende twee basisvoorwaarden:

  1. Een set aan principes en indicatoren m.b.t. de performence van materialen, producten, diensten en gebouwen, wanneer circulariteit leidend is.
  2. Een inzichtelijk stappenplan om circulariteit te faciliteren in bouw- en renovatie opgaven, bruikbaar voor alle stakeholders.

Hiervoor hebben ze eerst gekeken naar wat er allemaal al loopt in Nederland. Om te leren van elkaar, met als resultaat een heel praktische uitgave. De workshops zijn nadrukkelijk gehouden in aanwezigheid van de afstudeerders van drie universiteiten en drie hogescholen uit ons land en financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam. Juist ook de onderlinge contacten van de studenten hebben geleid tot vergroting van de kwaliteit van hun werk en vragen in dit toch relatief nieuwe vakgebied om vervolg met afstudeerders van alle onderwijsinstellingen in dit land. En gezien de belangstelling en kennisopbouw vanuit Vlaanderen ligt daar ook nog een mooie taak voor verdere uitwerking.

In het slotakkoord roepen de auteurs op tot: “Wie durft nog meer?”. Begrijpelijk, het gaat ze juist om een brede implementatie, gebruik van de beschreven uitgangspunten. Vandaar dat we één van de auteurs, Remko Zuidema, gevraagd hebben om na de zomer met een blog te beginnen. Niet zozeer om zijn kennis breder te etaleren, als wel om zijn ‘denken’ met ons te delen. Welke vragen stelt hij zichzelf? Hoe komt hij aan zijn kennis? Hoe kijkt hij naar belemmeringen en dilemma’s? Na de zomer volgt zijn eerste blog!

< In gesprek over Cirkelstad Eindhoven | Debat 1 oktober: ‘Het perspectief van de Circulaire Stad’ >