Minister Blok juicht Cirkelstad toe

Kamerlid Albert de Vries (PvdA) stelde op 20 mei dit jaar een aantal vragen over leegstand aan minister Blok (VVD). Hij wilde achterhalen hoe de minister aankeek tegen de leegstand van kantoren in Nederland en of het slopen ervan misschien wel de beste oplossing ervoor is. Zijn antwoord luidde: “Ik juich initia­tieven zoals ‘slimme sloop’ (ook wel aangeduid als ‘Cirkelstad’) van harte toe en ik hoop dat na Rotterdam en Amsterdam in meer gemeenten dit initiatief wordt opgepakt. Duurzame sloop kan via meer regionale samenwerking tussen sloopbedrijven, vastgoedeigenaren, bouwers en overheden tot nieuwe kansen leiden. Van leegstand ‘als probleem’ naar hergebruik van grondstoffen -als verdienmodel- is een inter­essante benaderingswijze”. Deze reactie ligt in lijn met Green Deal die Minister Kamp en Staatssecretaris Mansveld gaan sluiten met Cirkelstad om meerdere Cirkelsteden in Nederland te initiëren. En is het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf zich aan het oriënteren om hierin actief deel te nemen.

< Praktijkboek duurzame wijkontwikkeling op Heijplaat | Wethouder Utrecht ontvangt rapportage >