Wethouders gezocht!

college_GROOT

2016 staat in het teken van opschaling. Cirkelstad heeft 10 jaar gewerkt aan het fundament voor een stad zonder afval, zonder uitval. De kern is daarvan geweest het terugbrengen van bouw- en sloopafval in de kringloop. En op die werkzaamheden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken.

Onze ambassadeurs, de burgemeester en wethouders van Cirkelstad, hebben geholpen om het verhaal verder te brengen. Om netwerken te verbinden. Ieder vanuit haar of zijn eigen kennisdomein. Dank! Dat heeft er mede toe geleid dat Cirkelstad nu in 9 steden actief is. In verschillende fasen van start-up tot volwassen platform.

In de komende jaren bouwt Cirkelstad verder op dit fundament. Een nieuwe fase gericht op opschaling. Voor die nieuwe fase willen we een volgend college samenstellen. Vooraanstaande personen die binnen hun eigen sector het vastgoed naar een circulair plan trekken. Het logisch vinden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dat werk te betrekken.

Wie zou jij voor willen stellen binnen deze sectoren:

  • Corporatiesector
  • Zorg sector
  • Sector zakelijke dienstverlening
  • Commerciële sector
  • Rijksvastgoed

Heb je een suggestie voor een ambassadeur. Die in de betreffende sector college-organisaties meekrijgt? Mailen!

Jacqueline Cramer heeft aangegeven aan te willen blijven als burgemeester. Zij is actief om de bouwsector binnen de regio’s Amsterdam en Utrecht naar het circulaire niveau te tillen en ondersteunt dit proces. Overigens…. Je kunt op haar stemmen als verschilmaker 2016

< Open Huizen-route succes! | Wil de echte circulaire aanbieder en materialenexpert nu opstaan! >