Nieuwe cursus: ‘Circulair Bouwen’

Artikel bijgewerkt op 4 februari 2018

De circulaire economie zal voor de bouwsector een belangrijk gunningscriterium worden. Maar hoe vertaal ik als opdrachtgever de wens om circulair te  bouwen naar een juiste uitvraag? Hoe kan ik als opdrachtgever mijn concurrentiepositie verbeteren door hierop in te spelen? Wat betekent dit voor de bijbehorende business modellen? De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft hiervoor een tweetal cursussen ontwikkeld: Crash Cours en Implementation Course Circulair Bouwen.

De cursussen zijn bestemd voor al of niet technisch georiënteerde projectmanagers, projectleiders en adviseurs die voor de uitdaging staan om circulaire economie te implementeren in hun projecten. Deelnemers werken zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers. Zij worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit van hun projecten als gevolg van extra randvoorwaarden die door de wens om circulair te bouwen zijn ingegeven. De cursussen zijn van belang omdat de bouwsector meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland gebruikt en verantwoordelijk is voor zo’n 40% van al het geproduceerde afval. Voor zover er in de bouw al sprake is van recycling, is dat vaak laagwaardig (downcycling) en is van hergebruik helemaal geen sprake. Tegelijk wil de Nederlandse Rijksoverheid uiterlijk in 2050 een circulaire economie gerealiseerd hebben en dienen al in 2030 tenminste 50% minder primaire grondstoffen te worden gebruikt.

Crash Course Circulair Bouwen: een korte inleidende cursus bestemd voor al of niet technisch georiënteerde projectmanagers, projectleiders en adviseurs die willen weten wat een circulair economie inhoudt. En hoe zich dat vertaald naar een bouwproces en hoe je in de huidige bouwpraktijk hier op een realistische wijze invulling kan geven en welke tools daarvoor dan voorhanden zijn. Datum: 13 en 27 september 2018.  Meer informatie:  Crash Course Circulair Bouwen

Implementation Course Circulair Bouwen: een vierdaagse cursus bestemd voor al of niet technisch georiënteerde projectmanagers, projectleiders en adviseurs die voor de uitdaging staan om circulaire economie daadwerkelijk te implementeren in hun projecten. Het zwaartepunt van de cursus ligt op het implementeren van circulair bouwen in de eigen werkomgeving. De cursus gaat ook in op hoe je vorm aan deze verandering geeft binnen je eigen organisatie en hoe je collega’s binnen je bedrijf en in de keten van de noodzaak hiervan overtuigt. Datum: 17 en 31 mei en 14 en 28 juni 2018. Meer informatie: Implementation Course Circulair Bouwen

 

Contactpersoon

Ron van Wijk (Cirkelstad Arnhem Nijmegen)
06 4815 9526

 

< De EU en T.R.U.M.P. | Drie basisbehoeften voor motivatie >