Noor Huitema-Hellemans, Cirkelstad Raad van Toezicht

Interview met Noor Huitema-Hellemans, lid Cirkelstad Raad van Toezicht, mede-oprichter van Copper8

De juiste vraag

Waarom Cirkelstad

Noor Huitema-Hellemans

Voor mij is Cirkelstad een club van partijen die ook echt aan de slag wil met circulariteit. Ik kwam voor het eerst in contact met Cirkelstad door Co-Green, een circulair sloop/nieuwbouw project en werkte daar met Freek Oranje, een van de mensen die aan de wieg van Cirkelstad stonden. Dat was extreem inspirerend, hij was zijn tijd ver vooruit. Hij heeft ook veel gedaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ik herinner me zijn begrafenis, de enorme groep aanwezigen waar hij met hart en ziel voor werkte.

Cirkelstad biedt kansen. Je moet investeren in delen, je moet eerst willen geven om vervolgens iets te kunnen ontvangen. Dat werkt goed als de partners onvoorwaardelijk meedoen, niet om er in eerste instantie zelf beter van te worden, maar om het circulaire begrip verder te brengen. Maar dat is niet eenvoudig, hoe zorg je voor dat vertrouwen?
Voor mij is Cirkelstad een platform waar je kunt laten zien wat je te bieden hebt. Met pioniers gaat dat goed, nu het meer mainstream wordt heeft dat aandacht nodig, tussen koplopers en aanhakers is er vaak verschil in kennis en ambitie.

Authenticiteit, betrokkenheid en kwaliteit zijn voor mij kernbegrippen en dat is ook mijn drive om aan Cirkelstad mee te doen. Ik ontmoet hier zeer authentieke en inspirerende mensen. Het gaat vooral om een andere mindset, een nieuwe wereld creëren waarin naast financiële, meerdere waardes centraal staan in plaats van meedoen omdat Den Haag het oplegt.

 


CASE: Circulair Inkopen Academy (CIA) van Pianoo (opleidingenreeks voor inkopers)

De Circulair Inkopen Academy voor overheden is in 2016/2017 opgezet met het doel om een grote groep publieke organisaties de principes achter de circulaire economie toe te laten passen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Het jaarlijkse inkoopvolume van verschillende overheden is samen € 73 miljard: een enorme prikkel om duurzaamheid en circulariteit bij marktpartijen aan te jagen. Ook in 2017/2018 hebben wij hier weer een grote groep inkopers in begeleid.


 

Visie, wat moeten we nu doen

Circulair gaat veel over technische innovatie, maar het economisch model moet helemaal anders, op basis van echte waarden. Ook het proces is cruciaal, hoe ga je transparant en in vertrouwen met andere partijen om, met een gezamenlijke lange termijn visie. Ik denk dat als je elkaar kunt inspireren en niet competitief kennis uitwisselt, je dan snel stappen kunt maken en versnelling kunt brengen.

Het mooiste is als mensen tot het inzicht komen dat een circulair project ook iets voor ze doet als mens. Met die mensen wil ik samenwerken.

Er is grote behoefte aan bewezen circulaire cases, maar in deze enorme transitie zijn die bewijzen over een jaar wellicht weer achterhaald. Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag, naar waarom en hoe?
Het is een kwestie van perspectief. Als ik om mij heen kijk, denk ik dat we goed op weg zijn met circulariteit, maar als ik even buiten die bubble stap dan is een heel groot deel van de mensen nog niet daarmee bezig. Het begint te komen maar het is nog heel marginaal en dan is er nog de marketing, die graag het labeltje circulair op van alles zet, zonder dat het de lading helemaal dekt.

 

Ik weet voor mezelf dat dit de juiste weg is.

 

Er is ook niet één keiharde definitie van ‘circulair’, net zomin als van ‘duurzaam’. Ik geloof niet dat je alles tot een paar cijfers achter de komma moet uitrekenen. Circulaire economie is sowieso breder dan circulair bouwen, het gaat bijvoorbeeld ook over biodiversiteit, mensen, welzijn, werkgelegenheid. Bouwen gaat meer over materialen. Hier zit een grote uitdaging in het kunnen afwegen van zaken ten opzichte van elkaar. Ik denk dat we op dit moment het allemaal moeten proberen om ervaring op te doen, daarvan te leren en weer door te proberen.Niet wachten op de ultieme meetmethode.

Ik ben een techneut, ik genoot als kind al van legosteentjes, en toch zeg ik nu dat de grootste innovatie in het proces schuilt en in een nieuw vraag- en aanbodmodel in de bouw, meer gericht op de functionele vraag.

We moeten de meer holistische, duurzame vraag stellen. Durf hierbij als opdrachtgever ook te werken met nog onbewezen technologieën die circulaire oplossingen bieden en voer hierin vooral het gesprek. Circulair is de radicalisering van het systeem.

 


CASE: Stadstuin Overtoom

Stadstuin Overtoom sloop nieuwbouw van 480 woningen met de doelstelling: klimaatneutraal, budgetneutraal slopen, bouwen en bewonen. Middels een innovatief uitvraagproces is een samenwerkingsverband geselecteerd dat het innovatieve concept Co-Green heeft gerealiseerd. Door slim samen te werken zijn minder kosten gemaakt: deze financiële winst is vervolgens geïnvesteerd in duurzame en circulaire oplossingen. Co-Green heeft verschillende prijzen gewonnen voor duurzaam resultaat en de innovatieve aanpak.
Meer info op de website van Copper8


 

Leiderschap

Het gaat erom heel goed door te hebben waar de kracht van je team ligt, en die optimaal in te zetten. Ook durven zeggen als je iets niet goed kan, zodat je een team krijgt met aanvullende competenties. Weten waar krachten en zwaktes liggen, sturen op output in een beschermde omgeving en zeker niet op details. Fouten maken mag, laat je uitdagen, durf! ‘Fout’ is trouwens een relatief begrip in een transitie.

Leiderschap is ook durven luisteren naar je gevoel, dat hoeft niet altijd rationeel onderbouwd te zijn, toch bijzonder als je uit een technische wereld komt waar alles meetbaar moet zijn. Die vrouwelijke intuïtie is ook wel een leuke uitdaging bij de Raad van Toezicht, al geloof ik heel sterk dat mannen dat ook hebben. Grote doorbraken komen altijd door intuïtie, zeker als je niet kunt terugvallen op bewezen projecten.

Wie mee komt, komt mee. Zorg ook voor een criticaster, zodat je niet in een roze wolk terecht komt. Je moet voeling houden met tegengas, maar omring je met mensen die ook lol hebben in anders dan standaard doen.

Ik ben onderdeel van eeneiige tweeling. Ik werd dus altijd vergeleken met mijn zus, ik was altijd iets in relatie tot haar: slimmer of dommer, beter of slechter, knapper of minder knap, etc. Maar ik ben gewoon een mens. Ik zie dat ook bij circulariteit, we wachten allemaal op die ultieme meetmethodiek, om te kunnen zeggen: ik heb het beter gedaan dan jij, ik geloof daar dus niet in. Ik ben een mens met mijn eigen visie, ik doe circulair omdat ik geloof dat dat mijn organisatie en ook mij, als mens, verder brengt. Ik hoef niet vergeleken te worden omdat ik voor mezelf weet dat dit de juiste weg is.

Raad van Toezicht

Ik ben de Benjamin, het broekie. Het is een mooi stel mensen die allemaal de ambitie hebben om de wereld mooier te maken. Ik weet zeker dat als we een dag met elkaar op de hei gaan zitten, dat er heel mooie beelden en programma’s komen.
Ik heb mijn werk gemaakt van het stellen van eindeloos veel vragen. Dat wil ik ook hier doen – hoezo en waarom – en door het gesprek steeds een stapje verder komen. En we zijn in de Raad van Toezicht mensen van de praktijk en daar wil ik mijn ervaring inbrengen om uitvragen rond circulair te begeleiden.

We zoeken nog naar de invulling en de rol van de raad, maar we moeten vasthouden aan de uitgangspunten van Cirkelstad en daar ook handvaten voor bieden. Raad van Toezicht klinkt mij nog een beetje oubollig, het zou mooi zijn als het een inspirerende club wordt.

Onze rol is eindig, we gaan transitie aanjagen en als het loopt maken we onszelf overbodig!

 


CASE: Hoofdkantoor Alliander

Hoofdkantoor Alliander grootschalige renovatie van het kantoor van Alliander in Duiven dat energiepositief is en dat voor een groot gedeelte gemaakt is van hergebruikte materialen. De duurzame herhuisvesting van Alliander is tot stand gekomen door een innovatief Europees aanbestedingsproces, dat samenwerking stimuleert tussen alle betrokken disciplines. Het belangrijkste voor de nieuwe huisvesting was dat het project authentiek en integraal moest worden aangepakt en met respect voor de bestaande bebouwing. Meer info op de website van Copper8


 

 

< Oproep: Pitch uw duurzame Amsterdam! | Crack the material >