Onderzoek circulair ontwerp en beheer van de provinciale weg N212

Samen met de Hogeschool Utrecht, NL Greenlabel, Royal HaskoningDHV, EBU en provincie Utrecht heeft Buro BOOT onderzoek gedaan naar het circulair ontwerpen en beheren van de provinciale weg N212.

De onderzoekers hebben samen met de studenten van de Hogeschool van Utrecht de casus onderzocht waaruit de aanbevelingen in een vervolg traject door de provincie gebruikt kunnen worden. Dit onderzoek vond plaats in het kader van Kennis Innovatie Mapping (KIEM) binnen het programma Van afval naar grondstof (VANG) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het consortium van bedrijven en Hogeschool Utrecht laat zien dat het toepassen van de principes van circulaire economie in de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte mogelijk is. Buro BOOT is trots om hier onderdeel van te mogen zijn.

Lees het hele artikel

Meer informatie?

Het eindrapportage verschijnt begin mei 2018. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Martin van Dijkhuizen, 
Of Jaco Poppe, 

< Cirkelstad Drechtsteden bij Circl te gast | Circulaire gebiedsontwikkeling Spuiboulevard; dé verbinding tussen uiteenlopende opgaves! >