Ontmanteling gebouwen ‘Het Dorp’

In opdracht van SIZA werken we aan het ontmantelen van gebouwen en terreininrichting ten behoeve van de ontwikkeling van de eerste fase van de vernieuwing van Het Dorp te Arnhem.

Het Dorp

Open Het Dorp‘ was de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis. In een 24-uurs radio- en televisieprogramma, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd op 26 en 27 november 1962 ruim 12 miljoen gulden ingezameld. In de dagen daarna liep dat uiteindelijk op tot ongeveer 22 miljoen gulden. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. Vier jaar later namen de eerste bewoners hun intrek in Het Dorp.

Nu, inmiddels ruim vijftig jaar na de bouw van Het Dorp, vragen de veranderingen in de zorg om vernieuwing van Het Dorp.

De vernieuwing van Het Dorp wordt stapje voor stapje aangepakt. De eerste fase, de bouw van zesendertig nieuwe zorgappartementen, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond. In de jaren daarna wordt de rest van Het Dorp vernieuwd.

De ontwikkeling wordt gekenmerkt door het toepassen van innovatieve (zorg)concepten, systemen en technieken. De principes van Circulaire Economie worden integraal toegepast in deze ontwikkeling. Architect Duzan Doepel (Doepel Strijker Architecten) heeft de verantwoording over het ontwerp van de eerste fase.

De opdracht bestaat uit het saneren van asbesthoudende materialen, het ontmantelen van gebouwen en het uitvoeren van een bodemsanering. Voorts leggen wij alternatieve parkeerplaatsen aan op het terrein.

Wij zullen de uit de ontmanteling voortkomende materialen uiteraard zo hoogwaardig mogelijk toepassen, maar ook materialen uit andere projecten gaan aanleveren.

< Efficiëntere logistieke planning brengt duurzaam bouwen verder | Duurzame top 50 >