Open huis route Cirkelstad

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland Circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen Cirkelstad partners die nu al slim, circulair en/of inclusief ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie. 

Hieronder vind je een overzicht van alle evenementen. De lijst wordt tot 14 januari regelmatig aangevuld. 

Maandag 14 januari 2019

10.30 – 13.00 uur
Rijkswaterstaat –
werkterrein Reevesluis, Dronten
Opening eerste circulaire viaduct in Nederland
Op maandag 14 januari as. zal Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, het eerste circulaire viaduct van Nederland officieel openen. Om naar een brede toepassing van circulaire viaducten te komen gebruiken we een open leeromgeving. Rijkswaterstaat treedt hierbij op als launching customer en gaat kennisinstellingen, opdrachtgevers en andere marktpartijen betrekken als gelijkwaardig partner. Alleen door gelijkwaardig samen te werken binnen de hele keten lukt het om volledig circulair te bouwen.
Meer info en aanmelden

13.00 – 17.00 uur, en op afspraak ook eerder op de dag.
BOOT –
Veenendaal
Circulair Café van BOOT
Onderwerpen:
– Elk infraproject circulair!
– Insert, de marktplaats voor hergebruik materialen
– Circulaire sloop en demontage
Meer info en aanmelden

7.00 uur en 16.30 uur
Brantjes, Waarderpolder
Elektronische apparatuur kosteloos in te leveren voor vernietiging.
Meer info en aanmelden

Dinsdag 15 januari

13.00 – 17.00 uur, en op afspraak ook eerder op de dag.
BOOT –
Veenendaal
Circulair Café van BOOT
Onderwerpen:
– Elk infraproject circulair!
– Insert, de marktplaats voor hergebruik materialen
– Circulaire sloop en demontage
Meer info en aanmelden

13.00 – 17.00 uur
New Horizon en het Urban Mining Collective –
Circl, Amsterdam
Onmisbare circulaire ‘bouwstenen’
Leer alles over product-as-a-service in de gebouwde omgeving en de échte waarde van MPG Waarde!
New Horizon en het Urban Mining Collective organiseren tijdens de Week van de Circulaire Economie een interactief programma waarbij ze niet alleen kennis delen met de bouwwereld, maar ook twee nieuwe serviceconcepten lanceren. Aan het woord deze middag zijn specialisten en sprekers die de wereld meer circulair willen maken. Zij delen hun bevindingen tot nu toe en gaan hierover graag met je in gesprek tijdens de paneldiscussie. Na een plenair gedeelte zijn er twee sessies 1. De waarde van de MPG waarde en 2. Product as a service in de bebouwde omgeving. In beide sessies krijg je tools om direct met circulariteit aan te slag te gaan of juist de volgende stap te zetten naar een circulair bedrijfsmodel!

Sessie 1: 13.00 – 14.45 uur: De waarde van de MPG waarde.
Sessie 2: 15.15 – 17.00 uur: Product as a Service in de bebouwde omgeving
Meer info en aanmelden

14.00 – 17.30 uur
Hof van Cartesius, 
Utrecht
Bezoek de circulaire parels van Utrecht – Werkspoorkwartier en Metaalkathedraal
Deze middag nemen de circulaire parels van Utrecht je mee op expeditie! Utrecht is trots op deze bottom-up ontwikkelingen in de stad. Werkspoorkwartier en Het Hof van Cartesius– de beste circulaire werklocatie van Nederland 2018 laten je zien hoe je door herbestemmen, hergebruik en samenwerking een gebied weer leven en creativiteit mee geeft. In de Metaalkathedraal laat men zien hoe we kunnen leren van de natuur en via biomimicry en rekening houdend met ecologie en archeologische waarde een gebied kunnen ontwikkelen.
Meer info en aanmelden

7.00 uur en 16.30 uur
Brantjes, Waarderpolder
Elektronische apparatuur kosteloos in te leveren voor vernietiging.
Meer info en aanmelden

Woensdag 16 januari

14:00 tot 17:00 uur
Copper8 –
The Green House, Utrecht
Werksessie circulaire verdienmodellen
“Als de juridische en boekhoudkundige kaders niet veranderen, hoe kunnen we dan alsnog een versnelling realiseren naar de circulaire economie met behulp van nieuwe verdienmodellen?’’ Veel organisaties hebben moeite om een circulair verdienmodel in de praktijk brengen door een verscheidenheid aan barrières, bijvoorbeeld fiscaal en boekhoudkundig. Copper8 en KPMG dagen daarom creatieve dwarsdenkers, studenten en andere enthousiastelingen uit mee te denken aan oplossingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen!
Meer info en aanmelden

15:30 tot 17:30 uur
Het Vuilrak –
Het StofLab , Haarlem
Kennissessie Textiel
Haarlem is van oudsher een textielstad en wil in 2019 onderzoeken in welke vorm circulaire principes voor vernieuwing kunnen zorgen bij de huidige lokale spelers. Deze middag staat in het teken van een inventarisatie van de lokale situatie op het gebied van samenwerking, educatie, fair trade ateliers, reststromen en producten. Waar is behoefte aan, wat is er al en waar liggen kansen? Hoe doen anderen dat en wat kunnen we daarvan leren? Doelgroep: ontwerpers, makers, producenten, ketenpartners, leveranciers.
Aanmelden via e-mail

16:00 tot 17:15 uur
U10 –
Huis van de Provincie Utrecht (Statenzaal)
Koplopers uit de regio Utrecht presenteren hun kijk op de circulaire economie.
Meer info en aanmelden

7.00 uur en 16.30 uur
Brantjes – Waarderpolder
Elektronische apparatuur kosteloos in te leveren voor vernietiging.
Meer info en aanmelden

Donderdag 17 januari

13.00 – 17.00 uur
Gemeente Haarlem,
Zijlpoort Haarlem
Lunchlezing
Tijdens deze editie van de Groene Stoel nemen Ilse van NS en Juan van het Vuilrak plaats. Zij vertellen hoe hun samenwerking tot stand is gekomen. NS brengt al meer dan 90% van hun treinmaterieel terug in het eigen bedrijf of elders. Een klein deel van het materieel uit de trein had nog geen nieuwe bestemming zoals de vloeren uit de treinen. Een toevallige ontmoeting leidde tot een nieuwe samenwerking en oplossing voor de vloeren. Ilse en Juan vertellen hierover tijdens de week van de circulaire economie.
Deze lezing is voor medewerkers van de gemeente en flexwerkers van Seats2Meet Zijlpoort.

13.00 – 17.00 uur, en op afspraak ook eerder op de dag.
BOOT –
Veenendaal
Circulair Café
Onderwerpen:
– Elk infraproject circulair!
– Insert, de marktplaats voor hergebruik materialen
– Circulaire sloop en demontage
Meer info en aanmelden

BOOT – Veenendaal
Circulair Café van BOOT
Onderwerpen:


– Elk infraproject circulair!
– Insert, de marktplaats voor hergebruik materialen
– Circulaire sloop en demontage
Meer info en aanmelden

12.30 – 16.15 uur
KplusV –
ABOOT – Veenendaalrnhem
Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

Tijdens het event ‘Circulaire economie, van idee naar uitvoering’ nemen we vanuit verschillende perspectieven de circulaire uitdagingen onder de loep. Van gemeenten die zoeken naar de vertaalslag van ambitie naar praktijk, tot innovatieve startup, die financiering zoekt voor een duurzaam idee. In alle gevallen aan de hand van voorbeelden én oplossingen uit de praktijk. 
Meer info en aanmelden

14:00 tot 17:00 uur
Copper8 –
Circl, Amsterdam
Verdienmodellen van de circulaire economie
Dit jaar is het CIRCL Paviljoen van ABN-AMRO het hoofdpodium van de Week van de Circulaire Economie. Ook daar wordt tijdens de Week van de Circulaire Economie een sessie gehouden over circulaire verdienmodellen. Na een plenair programmaonderdeel gaan we aan de slag om in werksessies verschillende dilemma’s rondom circulaire verdienmodellen te identificeren en uit te werken.
Meer info en aanmelden

7.00 uur en 16.30 uur
Brantjes, Waarderpolder
Elektronische apparatuur kosteloos in te leveren voor vernietiging.
Meer info en aanmelden

Vrijdag 18 januari

13.00 – 17.00 uur, en op afspraak ook eerder op de dag.
BOOT –
Veenendaal
Circulair Café
Onderwerpen:
– Elk infraproject circulair!
– Insert, de marktplaats voor hergebruik materialen
– Circulaire sloop en demontage
Meer info en aanmelden

15.30 – 17.00 uur
Innovatiecafé: Circulaire Economie, Haarlem
Het eerste Innovatiecafé vormt de afsluiting van de landelijke Week van de Circulaire Economie. Twee bedrijven die meedoen aan dit evenement blikken er 18 januari op terug. Ook te gast is directeur Walter de Wit van Jan de Wit Autocars. Hij vertelt hoe een deel van zijn bussen voortaan rijdt op en brandstof die veel minder uitstoot veroorzaakt. Jonge, nog aan de Hogeschool Inholland studerende ondernemers vertellen hoe zij naar innovatie en duurzaamheid kijken. Frénk van der Linden, duurzaamheidsambassadeur van de gemeente Haarlem, komt met een gesproken column.
Meer info en aanmelden

18.00 uur (deur open 17.30 uur)
Metabolic,
Amsterdam
Celebrate the new year and the Week of the Circular Economy.
Short presentation from Eva Gladek, followed by drinks and networking
Meer info en aanmelden

7.00 uur en 16.30 uur
BrantjesWaarderpolder
Elektronische apparatuur kosteloos in te leveren voor vernietiging.
Meer info en aanmelden

Meer evenementen in de Week van de Circulaire Economie vind je op de website van Nederland Circulair!

< Circulair vastgoed. Stand van zaken | Insert lanceert website en circulaire marktplaats >