Openbare consultatieperiode leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’ van start

Geef jouw feedback op de 80% versie

Eerder informeerden we al over de start van de openbare consultatieperiode van ‘Meten van Circulariteit‘. Nu is het mogelijk om jouw feedback te geven op de leidraad van het actieteam ‘Paspoorten voor de bouw‘. 

Download de leidraad

Download hier de 80% versie van de leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’.

Online toelichting

Via een webcast geven wij toelichting op de leidraad en op het proces van de consultatie. Klik hier voor de webcast

Het geven van feedback

Via een commentaarmodule op de website kun je feedback geven op de conceptleidraad. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen. 

Aanvullingen op de leidraad 1.0

Voor de leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’ zijn de grootste inhoudelijke aanvullingen: de verdere uitwerking van de longlist van materiaaleigenschappen, de aanscherping van hoe kwaliteit en beschikbaarheid van data geborgd moeten worden en hoe deze data zo efficiënt mogelijk gevonden kan worden door marktpartijen. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via 

< Circulaire bouwmaterialen inkopen? Realiseer deze ambitie in een buyer group | Leren en inspireren, de toekomst is begonnen! >