Flux Partners

Partner in Amsterdam
Michel Verlaan - Partner en Algemeen Directeur

Flux Partners streeft altijd naar het hoogst haalbare. We zijn een resultaatgericht adviesbureau binnen de GWW en energiesector, met de diensten Procurement, Tendermanagement, Projectmanagement en Organisatieontwikkeling.

Een van onze kernwaarden is vooroplopen door ontwikkeling. Dit uit zich zowel intern als in onze projecten. We stimuleren en ondersteunen klanten bij het invulling geven aan de drie grote trends; de klimaattransitie, de transitie naar een circulaire economie en digitalisering. Een eerste stap hiervoor is het her-evalueren van het inkoopproces. Hoe bereik je samen de beste resultaten?

Door onze ervaring bij publieke en private partijen signaleren wij kansen en gebruiken dit om de transities te versnellen. De grootste uitdaging is nu opschaling in de hele keten.

Wij denken dat Cirkelstad een belangrijke rol speelt in deze opschaling door het creëren van een netwerk van koplopers met een voorbeeldfunctie, maar ook door het verbinden van lokale partijen. Zo zetten we samen een stap verder.