Ground 8

Partner in Haarlem Kennemerland
Yvonne Haneman - Oprichter Ground8

Wij bouwen nieuwe (samenwerkings)structuren met een domeinoverstijgende inclusieve aanpak in wijken. Dit om de sociale infrastructuur in wijken te activeren verstevigen.