Heijmans

Partner in Apeldoorn
Eelke Stellingwerf - Regiomanager

Heijmans wil een gezonde leefomgeving vormgeven. Door te ontwikkelen, te bouwen, in stand te houden en te verbinden. Kortom: door te maken. We kijken goed om ons heen en verbinden de maatschappelijke uitdagingen met de behoefte van bewoners, consumenten en weggebruikers. Zo bouwt Heijmans aan de contouren van morgen en tekenen we samen de toekomst.

Door de verbintenis met Cirkelstad Apeldoorn willen wij samenwerking op regionaal niveau bevorderen en onze processen intern verbeteren. Dit zodat wij binnen het beheer en onderhoud, zowel bouwkundig als installatietechnisch, geen afval en geen uitval meer hebben. Hiervoor wordt bij ons in 2020 een geheel nieuw afvalmanagement plan geïmplementeerd waarbij actief met bedrijven in de regio wordt samengewerkt en het uitgangspunt is om materiaal opnieuw te gebruiken.

Heijmans Apeldoorn is partner geworden van Cirkelstad omdat wij inzien dat het gebruik van nieuwe materialen en middelen eindig is en dat wij een belangrijke rol hierin hebben.

Vanuit ons werkveld moeten wij in staat zijn om een belangrijke bijdrage leveren aan onze leefomgeving door beter en slimmer gebruik van mensen, materialen en middelen.