Jansenbyods

Partner in Rotterdam
Ron Jacobs - Sales Manager

Kloeckner Metals Belgium (in de bouwwereld beter bekend als “Jansenbyods”) is distributeur van staal en technische producten voor de bouw. De afdeling geveltechniek heeft ruim een halve eeuw ervaring.

Door het lichtste staalconstructiesysteem ter wereld, Skellet, te combineren met ’s werelds meest duurzame vliesgevelsysteem, Jansen Viss, zorgt Jansenbyods niet enkel voor een aanzienlijke CO2-reductie bij productie, maar ook voor een systeem dat demonteerbaar en dus herbruikbaar is, want alle verbindingen zijn omkeerbaar.

Wij zijn er daarnaast van overtuigd dat circulair bouwen draait om samenwerking. Daarom richtten wij samen met ketenpartners uit alle facetten van de bouw het LSF-netwerk op of Light Steel Framing Façade Community, waarmee het ontwerpers, ontwikkelaars, beheerders en gebruikers van gebouwen een integrale dienst aanbiedt: een duurzame gevel en lichtgewicht constructie in één en “as a service”. Op die manier komt het materiaal uiteindelijk terug bij de fabrikant, die er weer mee aan de slag kan. Cirkelstad biedt ons de verbinding naar alle stakeholders in de markt en dat effect is merkbaar in de stappen die wij zetten.