Stichting Circulair Bouwen

Partner in Nijmegen
Maarten Barckhof en Ron van Wijk - Oprichters

Wij werken aan het sluiten van kringlopen in de bouw en GWW. We organiseren en begeleiden projecten en pilots, met leren door te doen. We verbinden partijen, helpen bij organisatievormen, financieringsmodellen en aanbestedingsmethodieken. Technisch kan er al heel veel.

Gebouwen en wegen zien we als opslagplaats voor materialen. Samen met Madaster, overheden en marktpartijen werken we toe naar een Nationale Grondstoffenbank, met depots verspreid door het hele land. We willen vóór de demontage van een gebouw alle materialen zoveel mogelijk systematisch en eenduidig in kaart te brengen. De systematiek en opgedane kennis wordt samengevat in een handboek waarmee alle stakeholders vervolgens zelf aan de slag kunnen. We roepen met name vastgoedbezitters op om over de brug te komen en concrete pilots aan te dragen. Verder werken we aan diverse andere projecten, zoals circulaire infrastructuur (wegen en fietspaden). Cirkelstad is voor ons: leren van elkaar en samen de schouders eronder!