TNO

Partner in alle cirkelsteden
Marinke Wijngaard - Managing Director Unit Circulaire Economie & Milieu

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, welke mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Hiertoe is TNO bij wet opgericht als publiekrechtelijke rechtspersoon. TNO is, ook bij wet, altijd onafhankelijk en betrouwbaar en heeft als doel oplossingen te creëren voor de uitdagingen die de samenleving ons stelt, bijvoorbeeld in de weg naar verduurzaming in de bebouwde omgeving. En daarnaast is Cirkelstad ook partner van TNO in het gezamenlijke project “Opcirkelen in de Bouw”. “Opcirkelen in de Bouw” is in Oktober 2018 gestart onder de vlag van de Nationale Wetenschapagenda en heeft tot doel bij te dragen aan de opschaling van circulariteit in de bouw door een tastbare bijdrage te leveren aan de reductie van materiaalgebonden CO2 middels het optimaal inzetten van secundaire materialen uit de bestaande bouw. TNO is lid geworden van Cirkelstad omdat het netwerk en de aanpak van Cirkelstad een ideale samenwerking creëert in dit project.