Waardewenders

Partner in Alphen aan de Rijn
Herrejan Veenema - Directeur en ketenregisseur

Waardewenders, opgericht in 2021, richt zich op nieuwe bestemmingen voor organische reststromen. We willen met organisaties in ketens samenwerken om biobased producten te realiseren, waarin groene reststromen (zoals bijv. bermgras) weer een bestemming krijgen. Hiermee reduceren we primaire grondstoffen, houden we de opgeslagen CO2 vast en in combinatie met bijv. ecologisch bermbeheer dragen we ook maatschappelijk bij aan bevordering van de biodiversiteit.

De opzet is om te werken met transparante ketens. Hiermee wordt zichtbaar wat herkomst van de reststroom is, hoe en waar verwerkt wordt en op welke manier dit tot bestemming leidt in eindproducten.

Met verschillende organische reststromen heeft waardewenders inmiddels ervaring, maar op dit moment nog voornamelijk in papier en karton. Ambitie is om ook andere (bouwgerelateerde) producten te realiseren, waarbij waardewenders zowel ketenregie kan voeren alsook als verwerker van de groene reststroom (tot grondstof) kan optreden.

Intentie is om met partners te komen tot een circulaire projectaanpak, waarbij ook groen”verwaarding” onderdeel is van het totaalplaatje.

(foto: Monica Stuurop)