Praktijkboek duurzame wijkontwikkeling op Heijplaat

Het praktijkboek Heijplaat is uit. Bewoners en professionals vertellen over hun ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak in Heijplaat.

Het is een levendig en veelkleurig overzicht van initiatieven van bewoners, die klein begonnen en bijzondere resultaten opleverden, zoals Groenkleed, de Ruilwinkel, Huiskamer en Heijplaat groen. Maar ook van meer grootschalige projecten die landelijk en zelfs buiten de landsgrenzen aandacht trekken, zoals de RDM Campus, Concept House Village en Heij- plaat Energie neutraal 2020. Al tien jaar is Heijplaat een broedplaats voor vernieuwing op duurzaamheidsgebied. Voor andere stadswijken is het een voor- beeld hoe je duurzaamheid in de praktijk concreet handen en voeten kunt geven. Dat kan alleen als vele partijen samenwerken. U komt ze tegen in dit boek.

Huiskamer heijplaat rules

Cirkelstad biedt aan bewoners en professionals een kijkrichting en een platform om elkaar te ontmoeten. Om samen nieuwe initiatieven tot wasdom te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om milieu, maar ook om het versterken van de sociale samen- hang in de wijk en het verbeteren van de economische situatie, zowel Planet als People als Profit. Cirkelstad staat voor een circulaire en inclusieve economie, de partners maken werk van steden zonder afval, zonder uitval. Dat betekent dat materiaal dat vrijkomt bij sloop of renovatie wordt hergebruikt bij nieuwbouw. Geen afval. Bij sloop, bouw en beheer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken. Werk maken van cohesie in de wijk, zonder uitvallers. Dit boekje laat met tal van praktijkervaringen zien dat het circulaire concept werkt. Het is betaalbaar, verbetert het milieu en heeft positieve sociale effecten. In principe kúnnen we het dus. Het is vooral een kwestie van samen dóen. Bel elkaar eens op om te kijken wat er in jouw eigen stad gerealiseerd kan worden!

door: Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute

  Bekijk het boek

 

< Green Deal Cirkelstad is rond! | Minister Blok juicht Cirkelstad toe >