Prijsvraag: Haags Recyclepunt Bouwmaterialen

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

De gemeente Den Haag gaat een prijsvraag uitschrijven voor partijen om met ideeën te komen voor een Recyclepunt voor Bouwmaterialen.  Dit maakt onderdeel uit van een officiële aanbesteding, de winnaar van de prijsvraag zal ook daadwerkelijk de opdracht gaan krijgen om in Den Haag een Recyclepunt te gaan neerzetten en exploiteren. Uit een eerdere marktconsultatie bleek dat er in de markt interesse hiervoor bestaat. De gemeente heeft voor het Recyclepunt een jaarlijks bedrag gereserveerd. Marktpartijen zullen ook zelf moeten gaan investeren.

Het Recyclepunt moet gaan bijdragen aan de strategie van de gemeente om grondstoffen- en materialenkringlopen te sluiten, product-herontwerp en product-hergebruik te bevorderen en nieuwe bedrijvigheid en banen te creëren (zie:  https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/440072)

Via o.a. TenderNed zullen partijen worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst (in mei of juni). De verwachting is dat diverse partijen uit verschillende sectoren zullen gaan samenwerken om aan de prijsvraag mee te doen. Denk hierbij aan afvalverwerkers, kringloopwinkels, bouwpartijen, start-ups (“upcyclers”, zie bijvoorbeeld: https://haagscirculair.wordpress.com/ ), sociale werkplaatsen en logistieke bedrijven.  De gemeente roept alle partijen, groot en klein, op om aan de prijsvraag mee te doen en ze hoopt op verrassende combinaties en ideeën.

< Cirkelstad uitgebreid met Interieur en Facility Management | Verslag eerste Community of Practice meeting Haarlemmermeer >