Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad!

groepsfoto green deal cirkelstad utrecht

Tijdens het Cirkelstad-event van 17 juni hebben meer dan 40 partijen uit de Utrechtse regio de Green Deal Cirkelstad getekend. Hiermee hebben ze  commitment gegeven om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden weer toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt tevens verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken (markt)partijen. Geen uitvallers dus.

videoHet zijn marktpartijen, gemeenten, kennisinstellingen, het rijk en maatschappelijke organisaties die zich hiervoor inzetten. Marc van der Linden (lid Raad van Bestuur Eneco) geeft aan dat Eneco de fabriek op Lage Weide de komende jaren gaat ontwikkelen naar een campus. Daar kunnen studenten, start-ups en bedrijven nieuwe businessmodellen en toepassingen bedenken en testen om van reststromen uit de stad nieuwe producten te maken. Lot van Hooijdonk (wethouder duurzaamheid Utrecht) zet zich in om particuliere initiatieven, van bijvoorbeeld een ontwikkelaar, corporatie of groep bewoners, te stimuleren om dit circulair te gaan doen. André Henken (adviseur Raad van Bestuur Hogeschool Utrecht) ziet de kans om studenten nauwer met het bedrijfsleven samen te laten werken. Het eerste studenten atelier is al een feit.

Elk half jaar komen de partners uit de verschillende Cirkelsteden bijeen om elkaar te inspireren en kennis te delen. De partners Search, BOOT en Copper8 lanceerde de Cirkelstad evaluatietool waarmee projecten op ambitie én realiteit getoetst gaan worden. Onder leiding van Jacqueline Cramer, oud VROM-minister, ontstond een kennisagenda om structureel onderzoek op te zetten. Gefaciliteerd door studenten vanuit het Centre for Sustainability. Projecten werden gepresenteerd die het verschil maken in Nederland. Inbo gaf een inkijkje in het project ‘A Home Away From Home’. De prijsvraag die door het COA is uitgezet om gepaste huisvesting voor vluchtelingen te realiseren. DoepelStrijkers liet het nieuwe ontwerp zien van Het Dorp (Arnhem) en hoe materialen die vrij gaan komen bij de sloop nu al een herbestemming krijgen. Naast alle debatten tussen professionals, waren er dit keer ook 15 studentengroepen van de Hogeschool Utrecht die hun onderzoekservaringen opleverden aan hun opdrachtgevers. Het realiseren van Nul-op-de-meter woningen blijkt volgens hen geen issue meer te zijn!

< Het food-concept tijdens het landelijk event | Bouw mee aan Cirkelstad Arnhem-Nijmegen! >