Richting een Resilient Rotterdam

DRIFT heeft in de afgelopen periode gemeente Rotterdam geholpen bij een aanpak om de stad veerkrachtig te kunnen maken. Daarvoor zijn zij in gesprek gegaan met verschillende lopende initiatieven. Wat kunnen wij van hen leren? Wat gebeurt er in de stad, wat maakt de stad vitaal?

Resillient

Zoals samengevat in het rapport: ‘Gekeken is naar de manier waarop vernieuwende initiatieven bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van Rotterdam en is een aanzet voor leidende principes en transitiepaden als uitkomst van het co-creatie proces. De synergie en meerwaarde tussen de resilience doelstellingen zijn doorvertaald naar lessen en aanbevelingen vanuit het transitieperspectief. Deze aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de voortzetting van het proces samen met de inwoners, bedrijven en instellingen in de stad, gefaciliteerd door de gemeente in een reflexief leerproces’.

Het rapport is doorspekt met ervaringen uit de praktijk en worden er voorstellen gedaan over richting, randvoorwaarden en gevoeligheden in de stad.

Download rapport

< 17 doelen voor 7 miljard mensen | Circulaire potentie Utrecht >