Rijksbreed programma circulaire economie

rijksbreedprogramma

Vanuit de ministeries van I&M en EZ is een rijksbreed programma opgesteld voor de circulaire economie. Met als doel om in 2050 circulair te zijn.

De strategische doelen voor de bouwsector zijn:

  • De B&U en de GWW gebruiken (vooral) hernieuwbare grondstoffen;
  • Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minderkosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  • De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de bouw- als in de gebruiksfase;
  • De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

De samenwerking met Cirkelstad is benoemd en laat zien dat het Rijk aangesloten is met publieke en private partijen in het veld. Deze samenwerking kan overigens prima de latere ‘oproep’ invullen voor de gewenste sociale innovatie. Wanneer gaan partijen nou echt met elkaar de nieuwe werkelijkheid waarmaken? Sluit maar aan!

Download hier het Rijksbrede programma

< Geef ruimte aan de stad | Challenge Circulair Zuid Holland: voor 10 oktober >