Roadmap Next Economy

metropool

[overhandiging investeringsprogramma]

Cirkelstad Rotterdam heeft deelgenomen aan het opstellen van de Roadmap Next Economy. De aanpak van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag om de economie van de regio naar een volgend (Europees) niveau te brengen. Aangevoerd door Jeremy Rifkins met zijn visie ‘Internet of Things’. De roadmap is opgeleverd en aangevuld met een investeringsprogramma van 150 projecten.

Voor de Roadmap hebben we een doorlichting gemaakt. Wat nou als we de projecten waarbij partners van Cirkelstad betrokken zijn, circulair zouden realiseren? Met bestuurlijk commitment en toezicht van de metropool? Dat we er voor zorgen dat de restmaterialen van het ene project daadwerkelijk gaan naar het andere project. De doorlichting is op basis van kengetallen en geeft een mooi beeld van de potentiële winst.

schema metropool

Realiseren van 25% circulariteit, 10 miljoen manuur en 340 miljoen CO2 eq.

We zijn er al lang achter dat het circulair realiseren van projecten geen vanzelfsprekendheid is. Als je naar de afzonderlijke schakels in de keten blijft kijken, komt het amper van de grond. Zie je de ‘whole picture’ dan zit er wel degelijk winst in (zoals de doorlichting laat zien). Om een stad of regio te ondersteunen/ontzorgen bij het koppelen van (bouw)projecten stellen we een ‘hub’ voor. Hubs opgezet vanuit een sector kennen we al en hebben zich bewezen. Zoals een ‘Buurman’ (hout) of ‘Rewinn’ (beton). Bij deze hub gericht op de metropool stellen we ons een marktmeester voor. Een partij die proactief makelt tussen projecten en logistieke dienstverlening aanbiedt. Een hub maakt de circulaire economie in één stap haalbaar op meerdere projecten waardoor de industrie ook schaal krijgt. Op naar een onomkeerbare stap.

 

< Officieel: Cirkelstad Drechtsteden | Circulair Aanbesteden Spaarndammertunnel >