Samen naar een Nationale Grondstoffenbank

Nederland circulair in 2050…Doe mee!

Samen maken we de weg vrij naar een Nationale Grondstoffenbank

Stelt u zich eens voor dat alle materialen en grondstoffen in gebouwen kunnen worden hergebruikt en niet hoeven te verdwijnen op de steeds groter wordende afvalberg. Een gebouw is in feite een ‘opslagplaats’ voor materialen. Door al deze materialen een identiteit te geven en te documenteren in een onafhankelijk platform kunnen we samen de weg vrij maken naar een nationale grondstoffenbank.

Stichting Circulair Bouwen, aangesloten bij Cirkelstad, en Madaster werken samen aan het realiseren van een nationale grondstoffenbank door te bouwen aan een landelijk toepasbaar uniform systeem. In Madaster worden materialen en gebouwen gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw laten maken. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Alle informatie is in één centraal overzicht online, veilig en overzichtelijk beschikbaar. Het helpt gebouweigenaren, beheerders van vastgoed, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en (her)gebruik van gebouwen. Daarnaast kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object. Voordeel voor de eigenaar is dat deze een gebouw niet meer hoeft af te schrijven naar nul, omdat materialen altijd een waarde behouden onafhankelijk van de vastgoedmarkt.

Door vóór de sloop van een gebouw alle materialen zoveel mogelijk systematisch en eenduidig in kaart te brengen, categoriseren en labelen volgens de Madaster-systematiek, kunnen materialen via digitale marktplaasten worden aangeboden voor een nieuwe bestemming. Zo wordt vraag en aanbod systematisch met elkaar verbonden, is opschaling mogelijk en wordt behoud van waarde vergroot. In enkele gemeenten worden pilots gestart om vervolgens deze aanpak in een andere gemeente, regio of provincie verder uit te rollen. De systematiek en opgedane kennis wordt samengevat in een handboek waarmee alle stakeholders vervolgens zelf aan de slag kunnen. Daarnaast wordt de opgedane kennis en werkwijze actief gedeeld met de VNG, lokale overheden en brancheorganisaties en kunnen, indien nodig, stakeholders ondersteunen.

Wij roepen partijen met ambitie op – het bedrijfsleven, overheden, vastgoedeigenaren en – beheerders – om vraag en aanbod met elkaar te verbinden en samen met ons concrete stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie.

Meer info:

Stichting Circulair Bouwen:
, Maarten Barckhof (06 41 27 40 56) en Ron van Wijk (06 48 15 95 26)

Madaster:
, telefoon 085 065 7436

< Blog – Weet wat je hebt! | Afwegingen bij de realisatie van een Hub >