Drie concepthuizen inmiddels gerealiseerd.

03 maart 2015

Concept House Village is een unieke gebruiker georiënteerde testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen

Lees verder

Agenda Duurzaamheid Amsterdam

14 december 2014

Het Amsterdamse college bespreekt 7 januari 2015 haar Agenda duurzaamheid. Mede gericht op het realiseren van een circulaire economie met nieuwe vormen van productie, distributie

Lees verder