Agenda Duurzaamheid Amsterdam

14 december 2014

Het Amsterdamse college bespreekt 7 januari 2015 haar Agenda duurzaamheid. Mede gericht op het realiseren van een circulaire economie met nieuwe vormen van productie, distributie

Lees verder

Waal nieuwe partner!

08 december 2014

Bouwer Waal heeft op 3 december het partnerschap getekend. Met hun visie op de bouw: ‘de nieuwe horizon’, geven zij duidelijk aan waar het om

Lees verder

Stad Rotterdam nieuwe partner!

08 december 2014

Gemeente Rotterdam zet in op de circulaire economie. Opgenomen in het collegeprogramma: ‘Meer doen, minder praten’. Stadsontwikkeling vond actieve deelname aan Cirkelstad nu een logische

Lees verder

Green Deal Cirkelstad is rond!

02 december 2014

Jacqueline Cramer gaf op 29 september 2014 tijdens de Nationale Rijksvastgoeddag een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis en principes van Cirkelstad. De ministeries van I&M,

Lees verder