Stand van Zaken NL

Eindelijk in één overzicht waar Cirkelstad zich allemaal mee bezig houdt, ondersteunt, faciliteert en trekt. Onze ‘flyer’ maar dan in krant formaat. De krant is opgedeeld in de drie domein: ‘Infra en buitenruimte’, ‘Vastgoed’ en ‘Interieur en facility management’. Op elk domein komen opdrachtgevers aan het woord, ondernemers die hun projecten presenteren, nieuwe concepten en bestuurders die de transitie kracht bij zetten.

De krant is een fysieke uitgave van ons digitale Stadsblad. Een special edition, dit doen we één keer per jaar om een geheel overzicht te maken. De komende periode zullen de artikelen worden gepubliceerd in het digitale Stadsblad en terug te vinden op onze website.

Wil jij de volgende keer ook in de krant terecht komen? Neem dan even contact met ons op via . We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor de nationale werkconferentie 2019. Een goed moment!

Wil je een krant ontvangen, neem dan contact op met de spinner in je regio.

 

Lees hieronder alvast het voorpagina-artikel.

 

Perspectief op circulaire en inclusieve bouw: Stand van zaken Nederland

Voor je ligt de ­allereerste ­special edition van het ­Cirkelstad Stadsblad. Met trots presenteren wij deze krant waarmee we de balans opmaken ‘waar we staan in Nederland op het gebied van de circulaire en inclusieve bouwpraktijk’. Jaarlijks dagen we onze partners, actief in de verschillende Cirkelsteden, uit om de Stand van zaken Nederland op te maken in samenwerking met Building Holland. Met deze samenwerking willen we de beweging naar steden zonder afval, zonder uitval groter en sterker maken.

Wil ook jij werk maken van een circulaire en inclusieve bouwpraktijk? Dan kun je in deze special edition zeker inspiratie opdoen. Onze partners, zowel opdrachtgevers als ondernemers, presenteren hun projecten die momenteel de toon zetten in Nederland. Daarbij ook aandacht voor de partners die zich politiek/bestuurlijk inzetten om de transitie aan te jagen en hier nieuwe concepten en vergezichten op ontwikkelen.

Opdrachtgevers

Rijkswaterstaat, Gemeente Amersfoort en Rotterdam nemen het publiek mee hoe zij hun rol als ­opdrachtgever invullen. Rijkswaterstaat in het Innova58 project, Amersfoort hoe zij circulair beton voor de gehele stad realiseren en Rotterdam heeft een afwegingsmodel gemaakt om met stakeholders bewust een project van initiatief tot en met beheer te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf, Woonstad en ABN AMRO presenteren over hun vastgoed plannen. Waar de één een plan van aanpak maakt voor de gehele portefeuille. Om de nationale ambitie van 100% circulariteit te behalen. De ander net start met een project. En de laatste net een project opgeleverd heeft wat ­internationale aandacht krijgt. En zowel Rijkswaterstaat als het HNK zetten grote stappen richting een circulaire inrichting.

Ondernemers

Wat kan de markt nu al realiseren? De UpStores leveren op verschillende plaatsen in het land circulaire producten en materialen. ­DoepelStrijkers richt van circulaire materialen het interieur van Circl in en Trots laat zien dat je met slimme software je gebouw slimmer in kunt richten. Roelofs, VolkerWessels en BLOC laten zien dat de infrastructuur een nieuw level bereikt. Met een circulair viaduct, woonwijk en wegen die ook energie leveren en service leveren aan bewoners. AM transformeert de Bijlmer naar een woonwijk, Boele & van Eesteren vertelt over ervaringen bij de realisatie van het hoofdkantoor van Alliander. En New Horizon laat zien dat ‘slopen’ ‘demonteren’ is ­geworden en de vrijkomende materialen en elementen een tweede toepassing hebben gekregen.

Nieuwe concepten

Anders denken en gewoon doen! tHof van Cartesius en Blue City laten zien dat zelfbouw prima samen gaat met circulair bouwen. Wat vervolgens tal van creatieve ondernemers naar zich toe trekt. Inbo, Platform 31 en Plein06 laten van ontwerp tot en met oplevering zien dat de gebouwde omgeving goed te realiseren valt mét en voor de gebruikers. Met excellente werkomgevingen, het circular buidling platform en het Facade Identification System weten we ­inmiddels ook de bebouwde omgeving in een digitale omgeving te vatten. Op gebouwniveau, de gevels en de werkomgeving. Digitaal? Ja, om onze gebouwen beter af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Én te weten wanneer welke materialen en elementen vrij gaan komen.

Transitie

Geen transitie komt tot stand zonder krachtig politiek/bestuurlijke aandacht. Zo kondigt Bernard Wientjes aan werk te maken van zowel een nationaal programma als een innovatielijn. Roger Mol ondersteunt deze lijn om het Rijksvastgoedbedrijf volledig circulair te laten werken. En heeft Guido Braam het initiatief genomen tot het Bouwprogramma-­MRA. Waarmee alle partijen die actief projecten circulair willen realiseren, door middel van het programma de volle aandacht krijgen. Yvette Watson ­kondigt de volgende stap van de Green Deal circulaire gebouwen aan. Erick Wuestman laat de Stichting Circulaire Economie een nieuwe interieur-pijler vormen binnen Cirkelstad. En Henk Vooijs neemt de verantwoordelijkheid over om ‘the roadmap next economie’ voor de MRDH-regio operationeel te maken. Een eerste onderzoek naar de nieuwe governance structuur in Nederland wordt geleid door Ellen van Bueren. Waar Cécile van Oppen over de kracht van de transitie-agenda vertelt en daar ook kritische ­kantteke­ningen bij plaatst. En Peter Paul van den Berg de transitie in België vorm gaat geven met het ambitieuze Kamp C.

Alle artikelen uit de krant kun je nu digitaal lezen.

Wil je de krant ontvangen? Neem contact op met de spinner in jouw buurt!

Of download alvast de krant als pdf in de bieb

< Grote innovatiemissie naar Barcelona in november 2018 met circulaire bedrijven | Gemeenschappelijk tuin voor waterberging >