Structurele aanpak van uitvallers.

Werken aan steden zonder uitval, waar niemand aan de zijkant hoeft te staan! Het sociaal ondernemen zit in de genen van Cirkelstad. Er voor zorg dragen dat iedereen, op zijn of haar talent, mee kan draaien in het arbeidsproces.

Bij de start van Cirkelstad hebben de bedrijven Oranje en Holcim mensen aangenomen die nu nog een vaste dienstbetrekking hebben. De aanpak van de Werkplaats op Zuid is er juist op gericht om verschillende bedrijven te ontzorgen met hun SROI-uitvoering op projecten. Van der Tol leidt mensen zelf op tot zzp-er en worden door de organisatie vervolgens ingehuurd. Woonbron heeft verschillende voorbeelden dat ze buurtbewoners faciliteren om op eigen kracht een onderneming te beginnen. Bijvoorbeeld een ruilpunt, een kinderboerderij of aanvullend schoolonderwijs over recycling. Daarnaast verrichten studenten continue onderzoek en doen hun eerste werkervaring op bij de partners.

Zowel in Amsterdam als in Rotterdam ordenen de partners momenteel hun ervaringen om gezamenlijk tot een meer structurele aanpak te komen. Een partij als MVO Nederland is actief om Nederland breed meer uniform aan dit thema te werken. De ‘prestatieladder voor socialer ondernemen’ kan daarbij helpen. Wellicht een tool om je als bedrijf te onderscheiden van anderen.

< Drie concepthuizen inmiddels gerealiseerd. | Grote belangstelling voor het materialen paspoort. >