Studentenvisie op circulair real estate assetmanagement

In de race naar een circulaire economie in 2050 ligt een belangrijke taak voor de bouwsector. 30% van het afval komt namelijk uit de bouw. Hoe zorgen we er voor dat we de gebruikte grondstoffen in bestaande gebouwen zo optimaal ‘delven’ bij te slopen gebouwen? Hoe kunnen we deze zo optimaal mogelijk hergebruiken in nieuwbouw? En hoe beïnvloedt dit het gebruik en beheer van vastgoed? Afgelopen week heeft een interdisciplinaire groep studenten van de verschillende faculteiten van de TU Delft zich gebogen over deze vraagstukken.

In samenwerking met BAM en de Gemeente Den Haag onderzochten de studenten verschillende cases op het gebied van nieuwbouw, gebruik en sloop. Dit deden ze aan de hand van interviews met experts en excursies naar onder andere Gispen in Culembourg, het te renoveren Willem Witsen gebouw in Den Haag en de nieuwbouwkavel ZIP2516 in de Binckhorst. Hoogtepunt van de week was een inspirerend bezoek aan het nieuwe circulaire paviljoen CIRCL van de ABN AMRO. Hier zagen we hoe hergebruikte kozijnen en een trap volledig opgebouwd uit resthout, het spiksplinternieuwe gebouw sfeer gaven en waren de technische studenten vooral onder de indruk van de Phase Change Materials (PCM) in de vloer die het gebouw in combinatie met de vezels uit oude uniformen van het ABN AMRO personeel op temperatuur houden. Daarnaast zorgde ook de lege liftschacht voor inspiratie: met het nieuwe servicemodel van Mitsubishi betalen ze bij CIRCL niet voor de lift zelf maar voor een x aantal op- en neer bewegingen per jaar. Een beetje zoals je bij Philips voor licht betaald in plaats van voor lampen.

(artikel gaat verder onder de foto)

Aan het eind van de week presenteerden de studenten op de vierde verdieping van Europa’s grootste stadsboerderij de Urban Farm, hun gezamenlijke visie op Circular Real Estate Asset Management aan alle betrokkenen. Wat de studenten opviel is dat de bouw al erg efficiënt is in het recyclen van materialen maar wat volgens hen belangrijk is, is de vraag hoe materialen weer terugkomen in nieuwbouw en niet worden gedowncycled. Op dit moment is het hoogwaardig recyclen van bouwmaterialen erg duur vanwege de hoge arbeids- en verwerkingskosten. Nieuw materiaal is goedkoper. Door meer gebruik te maken van modulaire elementen wordt het gemakkelijker om gebouwen te demonteren en onderdelen opnieuw te gebruiken. Een praktisch probleem wat zich daarbij momenteel voordoet is dat het vaak onduidelijk is wanneer materialen beschikbaar komen. Dit vraagt om meer afstemming tussen de verschillende fases en stakeholders in de bouwketen. Kansen om deze beter op elkaar aan te laten sluiten is het inzichtelijk maken van beschikbare materialen in een database en inzicht in de vergunningen voor sloop en nieuwbouw van gemeenten. Daarnaast zien de studenten een belangrijke taak voor matchmakers tussen sloop- en nieuwbouwprojecten die handelen in oude gebouwonderdelen. Het zou logisch zijn als de huidige sloopbedrijven deze rol op zich nemen. Door meer modulaire bouw en inzicht in de beschikbare gebouwonderdelen kunnen ontwerpers bestaande materialen als uitgangspunt nemen voor hun ontwerp waardoor meer gebouwen circulair zullen worden ontworpen. Dit heeft daarbij ook meteen invloed op het gebruik van gebouwen. Door het gebruik van modules worden gebouwen flexibeler. Flexibiliteit in combinatie met minder eigendom van producten en meer servicemodellen vraagt om nieuwe manieren van werken maar vooral ook om nieuwe servicemodellen van deze modules en producten zoals die van de lift van Mitsubishi in het CIRCL paviljoen.

De complete visie en resultaten van deze week kunt u downloaden in pdf. Hierin vind u tevens een groot aantal Follow-Ups geselecteerd door de studenten. Dit zijn veelbelovende en inspirerende ideeën en concepten maar ook concrete voorbeelden en bestaande producten voor de toepassing van circulariteit in de bouw.

 

Deze projectweek was de afsluiting van het vak Engineering for Sustainable Development (ESD) van de TU Delft. Het vak is onderdeel van de annotatie Technology in Sustainable Development (TiSD) die studenten van de TU Delft kunnen behalen bij hun masterdiploma.

Met dank aan BAM, de Gemeente Den Haag, ZIP2516, Gispen en de Urban Farm. Ook geïnteresseerd in een samenwerking met ESD of meer informatie?  Bel of mail met Fenna.

Meer informatie:

Fenna Plaisier

06 2865 2837

< Circulair bouwen als norm | Rolschaatsen tussen sloopafval bij opening Het Hof van Cartesius >