’t Vuilrak

De afgelopen maanden is er onderzoek verricht naar het draagvlak voor een plek in Haarlem specifiek gericht op de circulaire economie. Een plek waar bedrijven zich kunnen vestigen die werken aan circulaire oplossingen en circulaire dienstverlening aanbieden. Een plek waar organisaties komen met hun waardestromen. En zeker ook een plek voor het circulaire experiment. We stellen een circulaire hub voor met ruimte voor het circulaire ambacht, zodat het kan groeien tot een gebied met identiteit en expertise.

Aan de hand van uitkomsten van de innovatiesessie, interviews en onderzoek gelooft het team dat het circulaire experimenteerkavel haalbare kaart is. De voornaamste behoeften waar het experimenteerkavel op in speelt, zijn de vraag naar expertise en het verlangen naar een plek in Haarlem waar het circulaire herkenbaar en prominent bij elkaar komt. Deze circulaire hub sluit ook aan bij de wens van de gemeente Haarlem om de circulaire economie op de kaart te zetten.

De partijen die er kansen in zien, moeten er vooral mee aan de slag gaan. ’t Vuilrak is niet van het team, maar van en voor ons allemaal. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • De manier om ruimte te geven aan de circulaire economie is ruimte te geven aan circulair ondernemerschap. Accepteer vallen en opstaan!
  • Om tot blijvende successen te komen, is een op de middellange termijn gecommitteerd samenwerkingsverband tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven nodig.
  • Een partij tussen overheid en markt voert de regie over het samenwerkingsverband. Deze partij kan ook dienstverlening aanbieden aan derden op het gebied van consultancy, design en product.

Jacqueline Cramer over de uitkomsten van de onderzoeksstudie Het Vuilrak:

 

“De drie aanbevelingen in de samenvatting vind ik erg goed. Daar gaat het procesmatig om.”

 

Kijk op www.vuilrak.nl voor de hele rapportage en impressies.

< Transitie campus | Efficiëntere logistieke planning brengt duurzaam bouwen verder >