3. Circulair inkopen

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. Wanneer opdrachtgevers weten hoe ze met een uitvraag het beste uit de markt kunnen halen, kan de hele keten daar op inspelen. Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Praktische vraag

Hoe zorgen we voor een duidelijke en heldere uitvraag richting de markt?

Welke eisen en criteria kunnen worden opgesteld (functioneel) om het beste uit de markt te halen? Wat is realistisch in de tijdgeest….

Er zijn verschillende instrumenten bij onze partners in omloop die je helpen bij een uitvraag richting de markt. Er zijn ook verschillende ondersteunende instrumenten zoals uitgegeven door RVO (link zie  hieronder). Met Het nieuwe normaal wil Cirkelstad komen tot eenduidige afspraken over wat circulair bouwen is en welk niveau daar minimaal op behaald zou moeten worden. In 2023 tekenen wij daarvoor het convenant Circulair bouwen: ‘Het nieuwe normaal’. Daar kan iedereen vooraf actief aan bijdragen en in 2023 mee tekenen.

Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt. Het nieuwe normaal bestaat uit 12 KPIs die op alle drie de domeinen (Gebouw, Gebied en Infra) van toepassing zijn. Bekijk hieronder de 12 KPIs of lees meer over het nieuwe normaal hier.


Relevante initiatieven

Circulair inkopen in 8 stappen

Deze verdiepende handreiking van het RVO, TransitieTeam en Copper8 specificeert de aanpak Circulair Inkopen in 8 stappen voor zowel de gebouwde omgeving als de grond-, weg- en waterbouw. Daarbij wordt het gehele inkoopproces omschreven, van ambitiebepaling (stap 1) tot en met contractmanagement (stap 8). Per stap zijn voorbeelden opgenomen, waaronder de brandweerkazerne in Surhuisterveen (Veiligheidsregio Friesland), de nieuwbouw van Triodos Bank en de biobased brug in Rytsumasyl (Provincie Friesland).

Het Nieuwe Normaal

Het nieuwe normaal geeft een minimale grens aan voor circulair bouwen waarop je afzonderlijk kunt scoren aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. De gehele bouwsector zal daaraan moeten gaan voldoen. Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt.

Het nieuwe normaal bestaat uit 12 KPIs die op alle drie de domeinen (Gebouw, Gebied en Infra) van toepassing zijn. Idealiter zouden deze KPI’s niet alleen overgenomen worden door de markt, maar ook opgenomen in een aanbestedingswet om zo concrete bouw-brede werkafspraken met elkaar te maken.

Leidraad Circulair Inkopen

Om massa te maken is het noodzakelijk om een gedeelde taal te gebruiken, gedeelde werkafspraken. CB’23 is hiervoor het platform in Nederland. Elk jaar starten er actieteams die op onderwerpen komen tot gedeelde werkafspraken (waarbij ook onze partners betrokken zijn). Platform CB’23 heeft leidraden geschreven over verschillende onderwerpen waaronder Circulair Inkopen, wat een relevante sturing biedt voor inkopende partijen zoals gemeentes.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten: