8. Concretisering en KPI’s

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. De circulaire (bouw)economie vraagt om een nieuw economisch model, hoe kunnen KPI’s daarbij helpen? Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op een systematische barrière uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten?

Systeemvraag

Waarom zijn kpi’s in deze transitie zo belangrijk?

Om circulair en inclusief te kunnen bouwen hebben we het huidige lineaire stelsel om te buigen naar een circulair stelsel waarbinnen leren, participatie en re-integratie mede voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving zorgen. Dit nieuwe stelsel vraagt om een integraal nationaal bestuur met een integraal kwaliteitskader. Om het werk van de partijen in de praktijk te waarderen en voortgang te boeken hebben we kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) voor 2023-2030 en 2050 af te spreken en te bekrachtigen met een convenant waar zowel publieke als private partijen aan deelnemen. Deze transitie vraagt om netwerksturing (zie Centrale sturing), waar centraal en samen de richting en kpi’s zijn vastgesteld. Daarmee kan optimaal met alle partijen binnen het netwerk van de bouwsector en op alle lagen in de praktijk uitvoering gegeven worden aan de realisatie. Het integrale uitgangspunt maakt dat nationale programma’s in samenhang uitgezet en uitgevoerd worden. Krachten worden gebundeld zodat ook budget en capaciteit effectief worden ingezet.

Relevante initiatieven

Programma Samen Versnellen

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoe ver moeten we gaan?’. En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’ BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het  ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ in 2023.

Het Nieuwe Normaal 0.2

Het nieuwe normaal geeft een minimale grens aan voor circulair bouwen waarop je afzonderlijk kunt scoren aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. De gehele bouwsector zal daaraan moeten gaan voldoen. Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt.

Het nieuwe normaal bestaat uit 12 KPIs die op alle drie de domeinen (Gebouw, Gebied en Infra) van toepassing zijn. Idealiter zouden deze KPI’s niet alleen overgenomen worden door de markt, maar ook opgenomen in een aanbestedingswet om zo concrete bouw-brede werkafspraken met elkaar te maken. Bekijk hiernaast de 12 KPIs of lees meer over het nieuwe normaal.

12 KPI’s

Bekijk hieronder de 12 kpi’s zoals deze nu in Het Nieuwe Normaal 0.2 zijn opgenomen. Klik op de afbeelding om het hele document te downloaden.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten: