5. Gelijkwaardigheid aantonen

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. Aan welke eisen moet een gebruikt product voldoen om te zorgen dat het daadwerkelijk terug de keten in kan komen? Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Praktische vraag

Hoe kan je bepalen of een product in een volgende levenscyclus daadwerkelijk kans maakt om als product of als hoogwaardige grondstof hergebruikt te worden?

(meet methodiek, indicatoren en relevante wet en regelgeving/normen en certificering)

Op  dit  moment  zijn  de  vrijkomende  bouwproducten  en  ‐materialen  vooral  voorbestemd  om  het reguliere,  standaard,  recycleproces  in  te  gaan.  Dat is ook niet gek, we zijn altijd lineair ingericht geweest. Hoewel  bij  recycling  ook  sprake  kan  zijn  van ‘hoogwaardige  recycling’,  waarbij  de  gerecyclede  materialen  in  een  volgende  levenscyclus  weer toegepast worden in bouwproducten die minimaal gelijkwaardig zijn aan de bouwproducten waarin ze eerder verwerkt waren, wordt dan te snel voorbij gegaan aan de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik op product niveau (als element of component). Is het al mogelijk om ‘massa te gaan maken’?

Relevante initiatieven

Beslisboom Hoogwaardig hergebruik

In opdracht van het ministerie van BZK hebben wij een beslisboom gemaakt die je kunt gebruiken om je eigen strategie te vormen om materialen en producten hoogwaardig her te gaan gebruiken. De beslisboom kun je inzetten in de verschillende bouwfasen, alleen dan met een ander doel. Om te bepalen wat de waarde zou kunnen zijn is een relevante vraag bij het maken van plannen. Om te toetsen aan welke kwaliteitseisen reststromen te hebben voldoen, komt later.

Leidraad Toekomstig hergebruik

Platform CB23 maakt werk van nationale werkafspraken om tot ‘eenheid in taal’ te komen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat we met dezelfde definities gaan werken, dat we met dezelfde uitgangspunten gaan werken. Dat versnelt de gang naar een circulaire bouweconomie. Met de ontwikkeling van de leidraad Toekomstig hergebruik komen er nationale werkafspraken te liggen die richting geven aan het in kunnen zetten van materialen en producten in een tweede leven.

Een eerste greenpaper op dit thema volgt eind juli.

Serie ‘Lessen van slopers’

Een jaar lang volgen we verschillende sloopbedrijven die circulaire afwegingen maken. Hoe te slopen, welke producten zijn her te gebruiken, wat zijn dan de technische en kwaliteitseisen, hoe ziet het financiële plaatje er uit, met welke partners is de businesscase rond te krijgen?

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten: