9. Ketensamenwerking

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. De circulaire (bouw)economie vraagt om een nieuw economisch model, en daarvoor zullen we anders met elkaar moeten samenwerken. Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op een systematische barrière uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten?

Systeemvraag

Hoe werken we op een andere manier samen in de keten?

Een terugkerend aspect in bijna de hele top 10… en niet zonder reden. Ketensamenwerking is een thema wat zich dwars door alle plannen, ambities en innovaties heen wurmt. Je brengt een transitie op dit formaat immers niet zelf teweeg, dat doen we samen! We zijn al hard bezig om circulair van lineair te laten winnen in uitvragen, proposities en realisaties. We kunnen al veel, maar hebben elkaar daarbij nodig. Dat blijkt niet alleen uit onze lijst aan systeemvragen maar ook uit de enquête. Het thema ketensamenwerking viel net buiten de top 5, maar is zeker niet onopgemerkt gebleven. Toch verdient dit thema ook echt een plekje tussen de systeemvragen. Met samen optrekken zijn we er namelijk nog niet, we moeten vooral ánders met elkaar samen gaan werken. Het gaat niet alleen de juiste opdrachtgever en opdrachtnemer aan elkaar verbinden, of een afzetmarkt vinden voor je product. Het gaat er om dat we weten wat de één in zijn gebouw stopt, zodat de ander er later een nieuwe bestemming aan kan geven. Dat we weten wat de technische waarde van een gebruikt materiaal is, zodat deze hoogwaardig hergebruikt kan worden, en daar nieuwe normen over geschreven worden. Dat we tijdens het ontwerpproces bekijken wat er binnenkort op de sloop agenda staat zodat we daarmee onze circulaire wolkenkrabber kunnen optuigen.

Relevante initiatieven

Onderzoek Trancibo

Trancibo onderzoek naar het veranderen van inter-organisatorisch samenwerkingsgedrag in circulaire bouwprojecten (in het Engels).

The architectural, engineering and construction sector can significantly contribute to CO2 reduction and resource depletion by transforming from linear to circular practices. However, the emergence and acceptance of new practices related to roles and responsibilities of the organisations involved in the circular construction economy, ask for reflection on behaviour. The project aims to explore, reflect and learn from behavioural interventions in the collaborative practices in the design phase of circular construction projects to support the transition to a circular and low-carbon construction economy. 

Centraal thema in de Platform CB’23 leidraden

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede werkafspraken op te stellen over circulair bouwen. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Binnen alle (komende) leidraden zal ketensamenwerking een centraal thema zijn.

Transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland

Om de uitdagingen rondom de woningnood en de duurzaamheidstransities aan te pakken is binnen de strategie van de provincie Zuid-Holland gestart met de opbouw van een innovatie-community waar kennisinstellingen, grondstofleveranciers, het bedrijfsleven en overheden werken aan de toepassingen voor biobased producten en half-fabricaten.

De provincie zet daarbij actief in op o.a. aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, kennis en innovatie ontwikkelen en delen. Zie ook de ‘biobased lunchlezingen’ waar in twaalf sessies van alles over biobased bouwen is gedeeld.

De Biobased Bouwen community nodigt iedereen om referentieprojecten te delen om anderen te overtuigen dat het (al) kan, zoals beleidsmakers en opdrachtgevers. Projecten die niet gesitueerd zijn in Zuid-Holland zijn ook welkom. Klinkt dit interessant en heb jij ook een biobased project in te brengen? Hieronder kun je je aansluiten bij de (besloten) LinkedIn groep van de Biobased Community Zuid-Holland.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten: