Twee ziekenhuizen als grondbank?!

Het startte tijdens één van de circulaire labs georganiseerd door het USI. Jacqueline Cramer riep op tot deelname aan de Green Deal Cirkelstad. Kees Boot, gedelegeerd opdrachtgever namens de gemeente Amersfoort, stak zijn hand op en meldde zich aan. Kort daarop volgde de ondertekening door wethouder  en marktpartijen van de intentieverklaring om er daadwerkelijk werk van te maken.

Inmiddels is het betreffende project in de markt gezet. Een openbare aanbesteding is het geworden om de ziekenhuizen Lichtenberg en Elisabeth af te breken en de vrijkomende materialen een hoogwaardige herbestemming te geven. Cirkelstad volgt het proces om ervaringen te delen. Om zo op meerdere plaatsen in Nederland soortgelijke projecten te realiseren. Waarbij vraag en aanbod van materialen nog beter op elkaar aansluiten.

< Pop up Design Studio laat zien dat het kan! | Logistiek onderzoek naar een circulaire Hub. >