Uitnodiging: ondertekening aannemingsovereenkomst sloop Fase 1

Een stevige ambitie op circulair slopen

U wordt van harte uitgenodigd op donderdag 27 september 2018, om 10.00 uur, voor de ondertekening van de aannemingsovereenkomst tussen de firma Dusseldorp en het Erasmus MC voor de sloop van het eerste gebouw He/Hs. In voorjaar 2019 volgt de gunning van de volgende fase in de sloopopgave, waaronder het gebouw H, beter bekend als het ‘oude Dijkzigt’.

Ambitie

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan de circulaire ambitie van het Erasmus MC. In navolging van eerdere initiatieven zullen nu ook materialen uit en van het gebouw een tweede leven gaan krijgen.

Partners

Voor deze gelegenheid worden meerdere betrokken partijen uitgenodigd, zoals buro Boot verantwoordelijk voor directievoering, toezicht en coördinatie, Synarchis voor de aanbestedingsprocedure, Madaster voor het inzichtelijk maken van de beschikbare materialen in het zogenaamde Materialenpaspoort, Woonstad als eerste afnemer van materialen, Dusseldorp als sloopaannemer, TCE Partners voor ontmantelen de installaties, onze afdeling Inkoop, de Projectgroep sloop en het Servicebedrijf van het Erasmus MC. Als partners uit de regio zullen ook Cirkelstad en Gemeente Rotterdam aanwezig zijn.

Samen

Om de circulaire ambities van het Erasmus MC waar te maken hebben wij in de afgelopen periode uw betrokkenheid en samenwerking zeer gewaardeerd. Samen met u hopen wij een échte stap vooruit te zetten op het gebied van circulair slopen.

Locatie, datum en tijd

Donderdag 27 september 2018, om 10.00 uur (eindtijd 11.00 uur, met een half uur uitloop naar 11.30 uur)

Zaal Sp-2407 (voormalig restaurant Sophia Kinderziekenhuis)

Bereikbaarheid: www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid

< Cirkelstad Zwolle gestart! | Michel Baars, Cirkelstad Raad van Toezicht >