Verduurzaming via energiesponsoring

Het Maasstad Ziekenhuis is de eerste zorgorganisatie in Nederland die van start gaat met verduurzaming via energiesponsoring.

Organisaties met een maatschappelijke functie, zoals een ziekenhuis, kunnen vanaf nu verduurzamen – zuiniger omgaan met het milieu – zónder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of het treffen van andere energiebesparende maatregelen. Dit kunnen zij doen door hun energiekosten te laten sponsoren door commerciële bedrijven, via het concept ‘EnergieSponsoring’ van Softs (Surface of Things).

Maatschappelijk doel

Bij energiesponsoring gaat het overschot aan zonne-energie, opgewekt door deelnemende zakelijke energiegebruikers (de sponsoren), naar maatschappelijke organisaties die een belangrijke functie vervullen inde lokale samenleving.Een sponsor mag zelf bepalen aan welke organisatie het zijn energie-overschot schenkt. De gesponsorde organisatie bespaart hiermee energiekosten wat meer financiële ruimte biedt om te investeren in(versterking van) de kerntaken.Zo leveren commerciële bedrijven hun bijdrage aan de maatschappelijke sector.

Softs zorgt hiermee ook nog eens voor lokale werkgelegenheid doordat alle assemblage , installatie en onderhoud van de benodigde techniek wordt gedaan door lokale bedrijven. Hiermee stimuleert Softs de lokale werkgelegenheid.

Werkwijze energiesponsoring

Hoe werkt EnergieSponsoring? Het overschot aan zonne-energie dat de sponsor schenkt, wordt opgewekt door SponsorSolars en SoftsPoints. SponsorSolars hebben als enige functie het opwekken van zonne-energie. SoftsPoints hebben – naast het opwekken van zonne-energie – ook andere functies, bijvoorbeeld het dienen als digitaal scherm voor communicatie uitingen. De zonnepanelen leveren niet alleen de gesponsorde organisatie een verlaging van de energiekosten op, maar ook de sponsor. Bovendien bieden de zonne-energie panelen de mogelijkheid om te verduurzamen.

Peter Langenbach (links) en Peter van Dommele (rechts) geven elkaar een hand na ondertekening van de overeenkomst

Samen werken aan verduurzaming

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is de eerste zorginstelling in Nederland die gaat deelnemen aan dit verduurzamingsconcept. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “Binnenkort wordt bij ons het eerste SoftsPoint geïnstalleerd. We gaan onze zakelijke relaties in de regio vragen ditzelfde te doen. Op deze manier brengen we een vliegwiel op gang om energiesponsoring mogelijk te maken, met het doel stapsgewijs de energiekosten van ons ziekenhuis te verlagen en onze organisatie verder te verduurzamen. Kortom, dit is zo’n idee waarbij het mes aan alle kanten snijdt.”

Peter van Dommele, CEO van Softs: “Zorginstellingen staan doorlopend onder druk. Het concept van EnergieSponsoring biedt hen een nieuwe mogelijkheid om te verduurzamen. Sterker nog, met deze vorm van sponsoring hebben (ook) deze instellingen jaarlijks budget om duurzaamheid van hun organisatie te verwezenlijken. De energiekosten van vandaag worden daarmee de bestedingsruimte van morgen.”

 

 

Meer informatie:

Floor van der Kemp
ln.as1555663842revem1555663842@pmek1555663842dvf1555663842

Lees meer over het Maasstad Ziekenhuis:
https://www.maasstadziekenhuis.nl/over-maasstad/de-organisatie/

Lees meer over Softs:
https://www.softs.world/nl

< Een effectieve brug tussen theorie en praktijk bouw je samen | Eerste blik op het regeerakkoord >