Visie en routekaart Amsterdam

amsterdam_groot

Gemeente Amsterdam heeft in 2015 haar agenda duurzaamheid vastgesteld. Duidelijk dat ‘de circulaire economie’ onderdeel uitmaakt van de portefeuille van Choho. Dit jaar een stap verder, visie en routekaart zijn opgesteld om samen met de markt de ambitie van de stad waar te maken.

De vraag ligt nu eerst voor: “Markt, helpt deze visie en routekaart jou om verder te komen?”.

Belangrijk voorstel zijn bijvoorbeeld de top 3 actiepunten voor de bouwsector:

  1. Faciliteren van grondstof- en materialenopslag
  2. Stimuleren van hoogwaardig hergebruik
  3. Stimuleren van grondstofpaspoorten

Op deze pagina is het document te downloaden (rechter zijde).

Heb je ideeën, concrete vragen of een aanpak? Mail hier de gemeente.

< Breng je stem uit op Jacqueline Cramer! | Werkspoorkwartier als landingsplaats in Utrecht?! >