Werkgroep Green Deal van start

Na het tekenen van de Green Deal is de werkgroep ingericht. Voor nu nemen de ministeries van I&M, EZ en BZK er aan deel met de steden Amsterdam, Amersfoort en Rotterdam. De ambitie van de Deal is om in minstens 5 nieuwe steden actief te zijn, dus deze groep zal vast uitgebreid worden. De werkgroep is er overigens met name voor om het overzicht te bewaren aan kennisontwikkeling in de diverse steden, het signaleren en opvolgen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Wil jij als stad deel nemen aan deze Deal?  Meld je aan via de secretaris van Cirkelstad.

< Waal nieuwe partner! | Stad Rotterdam nieuwe partner! >