Werkspoorkwartier Utrecht als circulaire hub?!

Voor het bedrijventerrein is in 2012 de visie op het gebied door het college aangenomen. Deze visie geeft ruimte om van het gebied een circulaire hub te maken. Een locatie waar van afval waarde gemaakt wordt, ten diensten van de stad. Afvalstromen van particulieren en van bedrijven. Op dit moment wordt een verkenning gemaakt naar partijen die een rol voor zichzelf zien weggelegd in deze hub.

< Agenda Duurzaamheid Amsterdam | Waal nieuwe partner! >