Agenda Cirkelstad

Evenementen gerelateerd aan circulair en inclusief bouwen van en voor Cirkelstad partners.

Wil je bijdragen aan deze agenda? Stuur je input naar .

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen raken heel Nederland. Dit heeft ook impact op de activiteiten van Cirkelstad. Voor informatie over onderstaande evenementen kunt u terecht bij de organisator van het evenement. Voor de CoP’s zijn dat de spinners.

9 maart 2021
10 maart 2021
 • Kennissessie systeemgrenzen: Hoe gezond en circulair is duurzaam bouwen?
  10 maart 2021 , 12:00 - 13:00
  Live uitzending 1Twente

  Kennissessie Systeemgrenzen: Hoe gezond en circulair is duurzaam bouwen
  Locatie: Live-uitzending 1Twente
  10 maart van 12-13 uur
  AANLEIDING
  Wij hebben de ambitie om over 10 jaar onze economie voor 50% circulair in te richten en in 2050 willen we 100% circulair zijn. Ook voor de bouwsector zijn overheden verschillende initiatieven gestart en is regelgeving geïmplementeerd en in voorbereiding om de circulaire economie te laten slagen. Ook zijn marktpartijen enthousiast aan de slag op weg naar de volledig circulaire economie. Maar als we in 2030 50% circulair willen gaan, moeten we onze gebouwde omgeving nu al zoveel als mogelijk circulair gaan ontwikkelen. En dan lopen we tegen bepaalde grenzen en verwonderingen aan. Grenzen en verwonderingen die circulaire ambities in de weg (lijken te) staan.
  PROJECT ‘Verwonderen en reflecteren’
  Binnen Pioneering is een projectgroep met deelnemers van Pioneering gestart met het verkennen van de grenzen en oplossingen die nodig zijn om systeemgrenzen op te heffen. Dit onder het motto ‘Verwonderen en reflecteren’.
  Zij brengen zowel de grenzen en oplossingen in kaart die nu al heel eenvoudig te nemen zijn, als ook oplossingen waarvoor meer inspanning nodig is. Dit doen zij door ‘verwonderaars’ aan het woord te laten. Met deze verwondering gaan we te rade bij direct betrokkenen om hen om reflectie te vragen. En dan is de ambitie de hindernissen op weg naar een circulair 2050 te plaveien.
  In vier verschillende inspiratiesessies willen wij iedere keer een verwonderaar en een reflectant aan het woord laten. Deze voorbeelden zullen uiteindelijk in een aansprekende en inspirerende digitale publicatie worden gebundeld en beschikbaar worden gesteld. Enerzijds om de bouwwereld inzicht te geven in de mogelijkheden die er nu al zijn om circulair bouwen mogelijk te maken en anderzijds om de valkuilen die in onze systemen zijn ingeweven zoveel mogelijk te herkennen en te mijden. Met deze kennis gebundeld in een publicatie willen we met overheden, waaronder gemeenten en ministeries, in gesprek gaan om beperkingen weg te nemen en systemen om te buigen.
  Op 25 november 2020 stond de kennissessie in het teken van de verwondering van Martin Huiskes, architect bij LKSVDD architecten: “Het grondbedrijf – geld verdienen of waarde creeeren?”. De reflectie kwam van Han Wiendels - directeur van HMO. Wanneer we 100% circulair willen zijn dan moeten we zuinig zijn op onze grondstoffen. Omdat grond en het gebruik ervan van groot maatschappelijk belang is, is het dus niet in het maatschappelijk belang om met de waarde van de grond te speculeren. Juist de maatschappeijke vraag moet bepalen hoe we grond willen gebruiken.
  In de 2e sessie op 9 februari 2021 gingen we in op de verwondering van Anneke Coops, landschapsarchitect bij Het Oversticht: “Biodiversiteit: anders leren, anders kijken, anders doen”. De reflectie kwam van Theo de Bruin, partner bij IAA Architecten en lector aan hogeschool Saxion. De vraag was wat de betekenis van biodiversiteit kan of moet zijn bij circulair bouwen en wat kennis van natuurlijke processen en ecosystemen bij kan dragen aan nieuwe waardemodellen voor circulariteit in de bouw, die verder gaat dan bouwtechnieken en bouwmaterialen. Hoe krijgen we het concept circulariteit voorbij het gebouw alleen?
  In deze 3e sessie van 10 maart 2021 gaan we in gesprek met met Bjørn Grundel. Bjørn is medeoprichter van Ontwerpbureau INC en richt zich op het thema circulair bouwen als aanjager en kwartiermaker bij Omgekeerd Bouwen en Cirkelen. Eberhard Dijkhuis, directeur van Dijkhuis Bouwteam van Waarde en reflecteert vervolgens op Bjørn, waarna zij samen de door hun beoogde stap vooruit aangeven.

  AGENDA

  12.00 uur:

  · Welkom door Joke Bults van Pioneering

  · Terugblik systeemgrenzen met Martin Huiskes van LKSVDD

  · Introductie door Mark de Lat – Eshuis Accountants en Adviseurs

  · De verwondering van Bjørn Grundel van Ontwerpbureau INC en aanjager van Omgekeerd Bouwen en Cirkelen

  · De reflectie van Eberhard Dijkhuis, directeur van Dijkhuis Bouwteam van Waarde

  · Vragen en dialoog

  13.00 uur: Afsluiting

  PROJECTGROEP
  De projectgroep Systeemgrenzen, bestaat uit: Martin Huiskes – LKSVDD Architecten, Mark de Lat – Eshuis Accountants en Adviseurs, Maurice Beijk – Reinten infra, Bas van der Geest – gebr. Van der Geest, Wim Sturris – De Groot Vroomshoop, Bjorn Grundel – Omgekeerd Bouwen/Kamphuis, Wouter Huuskes – Trebbe, Theo de Bruijn – Saxion, Bart Hellings - RVO , Joke Bults – Pioneering.

11 maart 2021
 • De Permanente Marktdialoog 5/12 | circulaire productpitches voor Infra, GWW & buitenruimte | online event live vanuit studio in Amsterdam
  11 maart 2021 , 09:30 - 11:30

  Bewust kiezen voor een circulair product alternatief

  De Permanente Martdialoog (PMD) is het podium voor opdrachtgevers/ inkopers enerzijds en fabrikanten/ productleveranciers anderzijds, die beide bewust kiezen voor een circulair product alternatief.

  In een serie van 12 events worden middels pitches van 2 minuten en aansluitend 5 minuten vragenronde matches gemaakt met opdrachtgevers/ inkopers. Ieder event bestaat uit 6 pitches op het PMD-podium, 3 toonaangevende opdrachtgevers in de stoel van opdrachtgever/ inkoper en 2 inspiratie-talks van ondernemers en opdrachtgevers die dagelijks bezig zijn een beetje beter te worden in het realiseren van circulaire bouwopgaven.

  We werken aan een grote bouwopgave met betrekking tot klimaat, energie, gezondheid. . . . hoe logisch is het dan om iedere opgave gelijk circulair te doen!

  Locatie:
  Het event vindt online (ZOOOM) plaats vanuit een supergave live studio in Amsterdam.

  In de stoel van de opdrachtgever/ inkoper:
  Nog te bepalen.
  Wil jij plaatsnemen?

  Inspiratietalks:
  Wil jij vertellen hoe jij bijdraagt aan de circulaire bouweconomie?

  Programma:
  09:30 u Start van de PMD - inleiding door Wytze Kuijper
  09:35 u Inspiratie talk 1
  09:55 u Start pitchronde 1 (3 pitches)
  09:20 u Pauze (20min.)
  10:35 u Inspiratie talk 2
  10:55 u Start pitchende 2 ( 3 pitches)
  11:20 u Afronding

  Wil jij de permanente Marktdialoog online bijwonen? Haal dan nu je gratis ticket via:
  www.eventbrite.nl/e/tickets-permanente-marktdialoog-133086664797

  Wil je ook pitchen of plaatsnemen in de stoel van opdrachtgever/ inkoper of je verhaal delen middels een inspiratie-talk?
  Ga naar: www.cirkelstad.nl/pmd en laat het ons weten.

  Groet namens het Team Permanente Marktdialoog,
  Sabine Oude Avenhuis & Wytze Kuijper

  De Permanente Marktdialoog wordt mede mogelijke gemaakt door o.a.Cirkelstad, Min. BZK, Rijksvastgoedbedrijf & DataforGood

15 maart 2021
 • Deadline kopij Stadsblad #5
  15 maart 2021 , 11:00 - 11:30

16 maart 2021
 • Kenniskring 1/4 (CoP) Cirkelstad Amersfoort | Wat vertellen meetinstrumenten mij wel of (nog) niet over het meten van circulariteit?
  16 maart 2021 , 10:30 - 12:30

   CoP 1/4 Cirkelstad Amersfoort | Wat vertellen meetinstrumenten mij wel of (nog) niet over "circulariteit”?
   16 maart 2021 , 10:30 - 12:30 u
   via Teams - link bijgesloten

  Beste (aanstaande) partners en vrienden van Cirkelstad Amersfoort | Wat willen en kunnen we meten en welke meetmethodieken, tools en kpi's zijn er?

  Het circulair denken en doen begint steeds meer onderdeel te worden van projecten en dat is ook waar wij vanuit Cirkelstad dagelijks aan bij willen dragen. Inzichten delen, begrijpen welke impact die inzichten hebben op projecten, je eigen organisatie en het meenemen  van je ketenpartners en je projectteam in een vaak stijle leercurve.

  Wat willen we meten mbt circulariteit en welke meetinstrumenten, tools en kpi's zijn er?
  Daar waar circulair bouwen in aanvang het imago kreeg van het hergebruiken van 'afval', spreken we vandaag de dag al over oogsten, losmaakbaarheid en herbruikbaarheid. Vandaag duiken we in de wereld van meetinstrumenten. Vanuit de gedachte wat verteld een MPG/ MKI mij? En welke andere meetmethodieken zijn er nog meer die duiding geven aan circulariteit? Denk aan GPR, BREEAM, CO2-prestatieladder, CBI, Madaster en de Nationale Product Catalogus. Op dit moment is een onderzoek in afronding wat in opdracht van PIANOo & Cirkelstad, voor de Buyergroup Bouwmaterialen, wordt uitgevoerd waar alle instrumenten op een rij worden gezet en waar specifiek ook gekeken wordt naar 11 productgroepen, die veel voorkomen bij renovatie opgaven, D-MJOP's en mutatie-onderhoud, (de energietransitie) en welke ook van toepassing gaan zijn bij nieuwbouwprojecten. Wat gebeurt er als de MPG wordt aangescherpt en welke producten moeten we in de toekomst niet meer, misschien of juist gaan gebruiken (voorschrijven) om bij te gaan dragen aan de circulaire bouweconomie? 

  Juist deze kennis is van essentieel belang voor o.a. architecten, opdrachtgevers en inkopers, productleveranciers en producenten om al bij de initiatieffase randvoorwaarden te gaan stellen en te kennen om maximaal bij te kunnen dragen aan o.a. de circulaire ambities. Dit wil je dus niet missen.

  Agenda:
  De eerste 45-60 minuten besteden we aan een rondje langs de velden. De spelregels: als je als (toekomstig) partner van Cirkelstad iets wil delen/ inbrengen laat het me weten via email dan kan ik dit inplannen. Het tweede uur is het podium voor Gert-Jan Vroege van Eco-Intelligence die het bovengenoemde onderzoek uitvoert.

  Bijgaand de link voor Teams:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aae4b52fdd4694ef89414adb77771c58f%40thread.tacv2/1599045874732?context=%7b%22Tid%22%3a%22175e8b5b-b814-40e5-8841-e991b0d81c3e%22%2c%22Oid%22%3a%227d8b2f94-2213-42fe-b768-7f7f65db2972%22%7d

  Ik heet jullie graag (digitaal) welkom mede namens Eco-intelligence

  Groet Wytze Kuijper
  0622968568

  Organisator: wytze kuijper

17 maart 2021
 • Webbijeenkomst project indicator circulaire speelruimte
  17 maart 2021 , 11:30 - 12:30

  Voor iedereen die circulair aan de slag wil met haar speelruimte, legt Elske Oost u in 15 minuten de basisprincipes uit van circulaire speelruimte en welke strategieën je daarbij kan hanteren. Het vertrekpunt hierbij is Nederland circulair in 2050. Dat is onze gezamenlijke missie!

  Daarna laat Arjan Vreugdenhil in vogelvlucht de indicatoren binnen de strategieën zien en legt van enkele ervan uit hoe deze toe te passen of interpreteren in een project. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

  De deelnemers aan deze webbijeenkomst krijgen korting van 75 euro op het eerste indicatoradviesgesprek* over hun circulaire project.

  Praktisch:

  Wanneer: 17 maart 11:30 uur 2021

  Inloop 11:30

  Start 11:45 uur

  Afsluiting 12:30 uur

  Kosten: € 0,00 euro

  Waar: download hier: https://tinyurl.com/Circulaire-speelruimte-17-3

  Organisatie: OBB ingenieursbureau

  Sprekers: Arjan Vreugdenhil, stedebouwkundig speelruimte ontwerper

  Elske Oost-Mulder, speelruimte adviseur

  * Het indicatoradviesgesprek duurt een uur. In dit uur leggen we de 50 indicatoren samen langs het project. Daarna ontvang je de 50 indicatoren en officiële OBB genummerde stempel Indicator Circulaire speelruimte© zodat precies gezien kan worden in welke strategieën in het betreffende project is geïnvesteerd. Het verkrijgen van gesprek, indicatoren en gewaarmerkte stempel kost 250 euro exclusief btw.

18 maart 2021
 • CoP Facilitair Cirkelstad Groningen
  18 maart 2021 , 13:00 - 16:00
  Zoom

  Topic: CoP Facilitair Cirkelstad Groningen
  Time: Mar 18, 2021 01:00 PM Amsterdam

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/89185840572?pwd=OWZkNmpwM05QdGowVTh5TUZ3ZW1Cdz09

  Meeting ID: 891 8584 0572
  Passcode: 239455

22 maart 2021
 • CoP Haarlem Kennemerland
  22 maart 2021 , 15:30 - 17:00

  Het is tijd voor een nieuwe Community of Practice in Haarlem Kennemerland. Deze keer in het teken van een renovatie/sloop project van C.A. de Groot in Haarlem en maak kennis met nieuwe partners die vertellen over hun ambitie, ervaring en uitdagingen.
  Maak ruimte in je agenda en begin de week goed met dit uur vol inspiratie.

  Datum: 22 maart 2021
  Tijd: 15:45-17:00 uur
  Locatie: online via Zoom

  Aanmelden - voor vragen mail naar:  

24 maart 2021
 • Ledenvergadering Cirkelregio de Achterhoek
  24 maart 2021 , 15:00 - 17:00
  Teams

  Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst of meer informatie?
  Stuur dan een mail naar .

29 maart 2021
 • Deadline Kopij stadsblad #6
  29 maart 2021 , 11:00 - 11:30

7 april 2021
 • Kennissessie Systeemgrenzen: Uit de gevangenschap van efficiency stappen
  7 april 2021 , 12:00 - 13:00
  1Twente live uitzending

  Kennissessie Systeemgrenzen
  Locatie: Live-uitzending 1Twente
  AANLEIDING
  Wij hebben de ambitie om over 10 jaar onze economie voor 50% circulair in te richten en in 2050 willen we 100% circulair zijn. Ook voor de bouwsector zijn overheden verschillende initiatieven gestart en is regelgeving geïmplementeerd en in voorbereiding om de circulaire economie te laten slagen. Ook zijn marktpartijen enthousiast aan de slag op weg naar de volledig circulaire economie. Maar als we in 2030 50% circulair willen gaan, moeten we onze gebouwde omgeving nu al zoveel als mogelijk circulair gaan ontwikkelen. En dan lopen we tegen bepaalde grenzen en verwonderingen aan. Grenzen en verwonderingen die circulaire ambities in de weg (lijken te) staan.
  PROJECT ‘Verwonderen en reflecteren’
  Binnen Pioneering is een projectgroep met deelnemers van Pioneering gestart met het verkennen van de grenzen en oplossingen die nodig zijn om systeemgrenzen op te heffen. Dit onder het motto ‘Verwonderen en reflecteren’.
  Zij brengen zowel de grenzen en oplossingen in kaart die nu al heel eenvoudig te nemen zijn, als ook oplossingen waarvoor meer inspanning nodig is. Dit doen zij door ‘verwonderaars’ aan het woord te laten. Met deze verwondering gaan we te rade bij direct betrokkenen om hen om reflectie te vragen. En dan is de ambitie de hindernissen op weg naar een circulair 2050 te plaveien.
  In vier verschillende inspiratiesessies willen wij iedere keer een verwonderaar en een reflectant aan het woord laten. Deze voorbeelden zullen uiteindelijk in een aansprekende en inspirerende digitale publicatie worden gebundeld en beschikbaar worden gesteld. Enerzijds om de bouwwereld inzicht te geven in de mogelijkheden die er nu al zijn om circulair bouwen mogelijk te maken en anderzijds om de valkuilen die in onze systemen zijn ingeweven zoveel mogelijk te herkennen en te mijden. Met deze kennis gebundeld in een publicatie willen we met overheden, waaronder gemeenten en ministeries, in gesprek gaan om beperkingen weg te nemen en systemen om te buigen.
  Op 25 november 2020 stond de kennissessie in het teken van de verwondering van Martin Huiskes, architect bij LKSVDD architecten: “Het grondbedrijf – geld verdienen of waarde creeeren?”. De reflectie kwam van Han Wiendels - directeur van HMO. Wanneer we 100% circulair willen zijn dan moeten we zuinig zijn op onze grondstoffen. Omdat grond en het gebruik ervan van groot maatschappelijk belang is, is het dus niet in het maatschappelijk belang om met de waarde van de grond te speculeren. Juist de maatschappeijke vraag moet bepalen hoe we grond willen gebruiken.
  In de 2e sessie op 9 februari 2021 gingen we in op de verwondering van Anneke Coops, landschapsarchitect bij Het Oversticht: “Biodiversiteit: anders leren, anders kijken, anders doen”. De reflectie kwam van Theo de Bruin, partner bij IAA Architecten en lector aan hogeschool Saxion. De vraag was wat de betekenis van biodiversiteit kan of moet zijn bij circulair bouwen en wat kennis van natuurlijke processen en ecosystemen bij kan dragen aan nieuwe waardemodellen voor circulariteit in de bouw, die verder gaat dan bouwtechnieken en bouwmaterialen. Hoe krijgen we het concept circulariteit voorbij het gebouw alleen?
  In deze 3e sessie van 10 maart 2021 gingen we in gesprek met met Bjørn Grundel. Bjørn is medeoprichter van Ontwerpbureau INC en richt zich op het thema circulair bouwen als aanjager en kwartiermaker bij Omgekeerd Bouwen en Cirkelen. Eberhard Dijkhuis, directeur van Dijkhuis Bouwteam van Waarde en reflecteert vervolgens op Bjørn, waarna zij samen de door hun beoogde stap vooruit aangeven.
  PROJECTGROEP
  De projectgroep Systeemgrenzen, bestaat uit: Martin Huiskes – LKSVDD Architecten, Mark de Lat – Eshuis Accountants en Adviseurs, Maurice Beijk – Reinten infra, Bas van der Geest – gebr. Van der Geest, Wim Sturris – De Groot Vroomshoop, Bjorn Grundel – Omgekeerd Bouwen/Kamphuis, Wouter Huuskes – Trebbe, Theo de Bruijn – Saxion, Bart Hellings - RVO , Joke Bults – Pioneering.

12 april 2021
 • Deadline Kopij Stadsblad #7
  12 april 2021

22 april 2021
 • CoP Cirkelstad Groningen
  22 april 2021 , 13:00 - 16:00
  Volgt

26 april 2021
 • Deadline Kopij Stadsblad #8
  26 april 2021 , 11:00 - 11:30