Agenda Cirkelstad

Evenementen gerelateerd aan circulair en inclusief bouwen van en voor Cirkelstad partners.

Wil je bijdragen aan deze agenda? Stuur je input naar .

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen raken heel Nederland. Dit heeft ook impact op de activiteiten van Cirkelstad. Voor informatie over onderstaande evenementen kunt u terecht bij de organisator van het evenement. Voor de CoP’s zijn dat de spinners.

10 mei 2021
 • Deadline kopij Editie 8-2021
  10 mei 2021

11 mei 2021
 • Cirkelstad Zuid-Holland CoP: verdiepingssessie architecten
  11 mei 2021 , 15:00 - 17:00

  De Communities of Practices (CoP’s) van de steden in Zuid-Holland zijn dit jaar gericht op ketensamenwerking. Deze verdiepingssessie wordt voorbereid door de groep ‘architecten’. Bedoeld om invulling te gaan geven aan samenwerking met andere ketenpartners.

  Doel van deze sessie: Hoe richten we een bouwproces optimaal in om circulariteit te borgen (over de hele levenscyclus)?

  Opdrachtgevers lopen dikwijls tegen het gegeven aan dat bouwprocessen behoorlijk dichtgetimmerd zijn, met beproefde concepten waaraan allerlei afspraken met onderaannemers en leveranciers hangen. Vanuit Cirkelstad kunnen opdrachtgevers, architecten, bouwers, adviseurs en leveranciers gezamenlijk de obstakels identificeren, teneinde deze te proberen te slechten.

  In deze sessie gaan we toewerken naar een aantal kaders en afspraken om enkele concrete projecten de komende tijd te gaan analyseren/monitoren. Om vandaar uit do’s en don’ts te formaliseren en concrete actiepunten te realiseren voor de (vervolg)projecten.

  Heb je zelf een project op het oog die je met (Cirkelstad) samenwerkingspartners wil analyseren/monitoren, om daar lessen uit te trekken voor een optimaal bouwproces? Meld je dan aan via en ontvang de zoom gegevens. 

18 mei 2021
 • COP Cirkelregio de Achterhoek
  18 mei 2021 , 11:30 - 13:30
  Teams

  Agenda Community Of Practice
  CIRKELREGIO DE ACHTERHOEK
  18 mei 2021 van 11.30 tot 13.30

  1. OPENING EN MEDEDELINGEN
  * Opening en voorstellen nieuwe leden
  * Mededelingen

  1. VRAAG EN AANBOD CARROUSSEL

  We gaan in break-out rooms uiteen om elkaar te bevragen op: de circulaire vraagstukken die er bij elkaar leven en welke kennis we kunnen delen. Dit koppelen we daarna plenair terug.
  KOFFIEPAUZE (5 MINUTEN)

  1. PRESENTATIE RESTSTROMEN
  In kort presentaties laten we partners aan het woord over inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen rondom industriële reststromen in onze regio. Laat je onder andere inspireren door:

  · Cirkelregio de Achterhoek over de mogelijkheden om uw reststromen te inventariseren en afval te voorkomen

  · New Horizon over landelijke ontwikkelingen bij New Horizon en de kansen voor onze regio.
  Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst of meer informatie?
  Stuur dan een mail naar .

20 mei 2021
 • MKB lezing: Digitalisering
  20 mei 2021 , 11:00 - 12:00
  Teams - link volgt na aanmelding

  Op welke manier kunt u de digitalisering in de bouwsector koppelen aan circulariteit? Denk hierbij aan gebruik van online marktplaatsen en materiaalpaspoorten. Tijdens deze lunchlezing wordt nader uitgelegd hoe digitalisering en circulariteit hand in hand met elkaar gaan en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarnaast worden tips meegegeven hoe u dit binnen uw projecten kan laten landen.

  Aanmelden en meer informatie op: https://www.cirkelstad.nl/mkb-lezingen/

 • CoP Haarlem Kennemerland , 7 succesfactoren voor circulair MKB
  20 mei 2021 , 13:00 - 15:00

  Don Ropes en Han van Kleef, lectoren van InHolland geven een masterclass over de 7 succesvoorwaarden voor circulair ondernemen, gebaseerd op onderzoek van 37 case-studies en literatuuronderzoeken.

  Aanmelden en meer informatie:
  https://forms.gle/Fu7uorRnZR2RciJ28

24 mei 2021
 • Deadline kopij editie 9-2021
  24 mei 2021

27 mei 2021
 • Kick Off Circulaire Corporatie
  27 mei 2021 , 10:00 - 12:15

  In navolging van de presentatie van het Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties nodigen we je van harte uit voor de kick-off van het traject Circulaire Corporatie 2021 op 27 mei.


  Het doel
  Het doel is om met alle deelnemende woningcorporaties vanuit gedeelde ambities en nieuwe inzichten circulaire activiteiten te verkennen en misschien zelfs al te starten. Bijvoorbeeld een onderzoek naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen, samenwerken aan een gedeelde gebiedsgerichte circulaire visie en strategie of het toepassen van circulaire isolatiematerialen.

  En nu?
  Samenwerking en van elkaar leren staan centraal, niet alleen tussen corporaties, maar ook met marktpartijen, onderzoekers en gemeenten. Daarom zijn we op zoek naar partijen uit de gehele keten die kennis willen delen en samenwerkingen met woningcorporaties willen verkennen. We nodigen je daarom van harte uit om bij deze kick-off aanwezig te zijn!

  Meld je hier aan.

 • MKB lezing: Business case/Value case
  27 mei 2021 , 11:00 - 12:00
  Teams - link volgt na aanmelding

  Hoe kunt u als MKB'er circulariteit optimaal onderbrengen in de business/value case? Wat zijn factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Na deze lezing weet u meer over factoren als Total Cost of Ownership en restwaarden. Bovendien leert u meer over inzicht in de kosten én opbrengsten van circulaire ontwerpkeuzes. Daarbij geven we mee welke instrumenten hulp kunnen bieden bij deze complexe vraagstukken. 

  Aanmelden en meer informatie op: https://www.cirkelstad.nl/mkb-lezingen/

2 juni 2021
 • CoP 2/4 Cirkelstad Utrecht e.o.
  2 juni 2021 , 14:00 - 16:00

3 juni 2021
 • MKB lezing: Demonteren en oogsten
  3 juni 2021 , 11:00 - 12:00
  Teams - link volgt na aanmelding

  Circulariteit heeft bij uitstek betrekking tot hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Welke stappen moet u als MKB'er doorlopen om circulair te slopen en wie heeft u daarbij nodig? Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op tools die het toegankelijk maken om aan de slag te gaan met materiaal 'oogsten'. Maar ook wanneer u juist materiaal wil hergebruiken in een toekomstig bouwtraject biedt deze lezing uitkoms

  Aanmelden en meer informatie op: https://www.cirkelstad.nl/mkb-lezingen/

7 juni 2021
 • Deadline kopij Editie 10-2021
  7 juni 2021

10 juni 2021
 • MKB lezing: Self-audit
  10 juni 2021 , 11:00 - 12:00
  Teams - link volgt na aanmelding

  Waar staat uw organisatie op dit moment en op welke manier komt de organisatie op de plek waar je wil zijn omtrent het thema circulariteit. Hoe kunt u hier handen en voeten aan geven? Tijdens deze lezing worden handreikingen geboden die bijdragen aan het beantwoorden van onder meer deze vragen. 

  Aanmelden en meer informatie op: https://www.cirkelstad.nl/mkb-lezingen/

 • CoP Facilitair Cirkelstad Groningen
  10 juni 2021 , 13:00 - 16:00
  Zoom

  Topic: CoP Facilitair Cirkelstad Groningen
  Time: Jun 10, 2021 01:00 PM Amsterdam

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86740239259?pwd=NDV0R0pNNTF3SUN4ZTZSS216blRLUT09

  Meeting ID: 867 4023 9259
  Passcode: 378626

15 juni 2021
 • Kenniskring 2/4 (CoP) Cirkelstad Amersfoort
  15 juni 2021 , 10:30 - 12:30