Sorteer op:

InHolland

De profilerende thema’s van Inholland voor onderwijs en onderzoek zijn “duurzaam, gezond en creatief”. Een sterke verbinding met het werkveld is hierbij belangrijk. Een van de ontwikkelingen in de maatschappij waar wij ons op richten is de vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.

Website bezoeken
 

Building Holland

Faciliteren van koplopers

Building Holland biedt een platform waar duurzame samenwerkingen, innovaties en kennisdeling in de bouwsector het podium krijgt. Dit doen we vooral door partijen te verbinden met elkaar om samen nieuwe concepten te ontwikkelen. Wij bieden het podium en faciliteren de koplopers in de bouwsector om uiteindelijk samen verder te komen.

Website bezoeken
 

Oram

Ondernemend Amsterdam

Zet zich al meer dan 100 jaar in voor ondernemers en bedrijven in de Amsterdamse regio. Als grootste ondernemersvereniging van de stad maken wij ons sterk voor diverse thema’s die belangrijk zijn voor bedrijven in de metropool. Naast optimale bereikbaarheid en ruimte voor economische groei, krijgt duurzaamheid in de vorm van circulaire economie een steeds prominentere positie binnen onze activiteiten.

Website bezoeken
 

Centre for Sustainability

Verbinden van onderzoekers

Centre for Sustainability is een samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. Wij dragen bij aan de verduurzaming van de productie, management en gebruik van grondstoffen in regio’s en steden. Door research-based oplossingen aan te bieden en het verbinden van de universiteiten aan de Cirkelstadpartners.

Website bezoeken
 

Het Groene Brein

Verbinden van onderzoekers

Met een netwerk van ruim 100 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein partijen die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Cirkelstadpartners worden ondersteund bij vragen op sectorniveau en bij het realiseren van systeemveranderingen die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

Website bezoeken
 

REVER

Challenge circulair interieur

Circulair denken en doen is voor Rever een must om een goede toekomst voor volgende generaties te kunnen waarborgen. Wij delen onze inspiratie, kennis en contacten met de Utrechtse Cirkelstad partijen omdat we ervan overtuigd zijn dat krachten bundelen zorgt voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie.

Website bezoeken
 

Pakhuis de Zwijger

Publiek en zakelijk debat

In de transitie naar een duurzame samenleving is de plaats van de stad heel complex. De creatieve en innovatieve aanpak van deze materie is het handelsmerk geworden van Pakhuis de Zwijger. Onder de noemer Nieuw Amsterdam – stad in transitie wordt geprogrammeerd op de urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd.

Website bezoeken
 

St. Circulaire Economie

Verbinden netwerken

Stichting Circulaire Economie maakt iedere dag werk van circulaire economie: slimmer ontwerpen, slimmer organiseren en slimmer samenwerken. Waarde toevoegen aan de maatschappij. Samen met andere partijen en op alle fronten: van verbruik naar gebruik en van lineaire naar circulaire processen. Laten zien dat het al kan. Dat íedereen het kan.

Website bezoeken
 

Duurzaam Door

Verbinden netwerken

DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’ en het leren van elkaars ervaringen.

Website bezoeken
 

MVO Nederland

Verbinden netwerken

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders. Onze missie is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen.

Website bezoeken