Sorteer op:

Netwerk Conceptueel Bouwen

Samen bouwen aan betaalbaar wonen!

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) streeft ernaar om duurzaam en betaalbaar wonen weer haalbaar te maken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het bouwproces meer gestandaardiseerd worden en is samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder essentieel. Want bouwen moet betaalbaar blijven. Alleen dan kan de woningcorporatie opdracht verstrekken, de bouwer bouwen en de woningzoekende weer op tijd een fijn dak boven zijn/haar hoofd krijgen. 

Website bezoeken
 

Vereniging Circulair Friesland

Circulair worden doe je niet alleen. Dat doen we samen

Vereniging Circulair Friesland heeft een unieke positie. Met meer dan 150 leden, – bijna 100 bedrijven, alle Friese overheden en alle onderwijs- en kennisinstellingen (mbo, hbo en universitair) die hier gevestigd zijn – organiseren en versnellen wij als vereniging de circulaire transitie van onze leden en van onze regio om in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa te zijn.

Website bezoeken
 

Dutch Green Building Council

In hoog tempo gebouwde omgeving toekomstbestendig maken

Samen met haar partners werkt DGBC aan een toekomstbestendige en duurzaam gebouwde omgeving. DGBC stelt kennis, tools en producten beschikbaar om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken om klimaatambities te realiseren. Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelen we impactvolle programma’s. Daarnaast ontwikkelt en beheert DGBC BREEAM-NL, het meest gebruikte keurmerk in Europa om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden te beoordelen en te meten.

Website bezoeken
 

Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Een samenwerking van overheid en markt om een circulaire bouweconomie in 2050 mogelijk te maken

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) is een samenwerking van overheid en markt. Het team werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. De ambitie van het uitvoeringsprogramma is om de gehele gebouwde omgeving voor circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. 

Website bezoeken
 

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Beheerder van de BRL SVMS-007

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen is beheerder van de BRL SVMS-007. Dit is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Zorgvuldige werkvoorbereiding, een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering staan hierin centraal. De BRL SVMS-007 is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD Slopen). In het CCvD Slopen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, de overheid en sloopaannemers.

Website bezoeken
 

ABC Architectuurcentrum Haarlem

Centrum voor architectuur en stedenbouw

Het ABC is het centrum voor architectuur en stedenbouw van Haarlem en de regio Kennemerland. Wij willen onze passie voor de bebouwde omgeving met je delen. Daarvoor organiseren we activiteiten en exposities voor professionals en burgers, jong en oud. Architectuur en stedenbouw gaat bij ons over alle kunstvormen die daarmee samenhangen; interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, en tuin- en landschapsarchitectuur.

Website bezoeken
 

FASadE

Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad en brengt mensen samen die bouwen aan de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, tijdens architectuurcafés, filmavonden en excursies. FASadE organiseert iedere twee jaar de uitreiking van de Amersfoortse Stadsbouwprijs.  

Website bezoeken
 

De Circulaire Weg

Partnerprogramma voor infra as a service

Het partnerprogramma De Circulaire Weg onderzoekt de mogelijkheden om circulariteit in de infrasector vlot te trekken en versnellen. In een écht duurzame infrasector is het grondstoffenverbruik minimaal en worden afgeschreven materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In diverse pilotprojecten gaan de partners na welke innovaties de circulariteit het meest bevorderen. De pilots zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen met het infra as a service-concept.

Website bezoeken
 

Versnellingshuis Circulaire Economie

Circulair ondernemen: wij helpen ondernemers verder

Het Versnellingshuis helpt ondernemers de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. Dat doen we door jou te inspireren en informeren, in contact te brengen met andere ondernemers of te begeleiden met onze expertise en kennis. Daarnaast werken we ook aan sectorbrede transities. Het Versnellingshuis is in februari 2019 gelanceerd en is een samenwerking van het Ministerie van IenWVNO-NCW/MKB-NederlandHet Groene Brein en MVO Nederland.

Website bezoeken
 

Sociëteit Vastgoed & Co.

Kennisplatform en business netwerk in de vastgoedsector

Onze doelstelling is door het betrokken, persoonlijk en gericht verenigen van relaties, business, maatschappelijke betrokkenheid en kennis, de veranderende wereld te versterken. Onze gemeenschappelijke basis is gefundeerd op loyaliteit en kansen delen. Hierdoor begeleiden we groei en creëren we impact, waarde, succes en geluk. 

Website bezoeken
 

Vakgroep Strobouw

Koepelorganisatie

Vakgroep Strobouw is een vereniging van professionals en particulieren met een passie voor bouwen met stro. We ondersteunen onze leden met expertise en ontwikkeling op het gebeid van strobouw. Dat doen we door promotie, advies en voorlichting. Kortom, Vakgroep Strobouw is een centraal aanspreekpunt voor eenieder die geïnteresseerd is in strobouw.

Website bezoeken
 

BeterBusiness

Ondernemersplatform in de MRA Business-to-Business (B2B)

BeterBusiness is een business platform van partnerbedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. De primaire focus ligt op het creatief en effectief bevorderen van business to business kansen. Cross sectoraal worden verbindingen gemaakt die nieuwe business oplevert. Daarbij stimuleren we de ontwikkelingen die onder andere bijdragen aan de klimaat doelstellingen en gezonde arbeid: BeterBusiness in een betere wereld

Website bezoeken
 

VIBA

Vereniging Integrale Biologische Architectuur

De VIBA richt zich al 45 jaar op gezond bouwen en wonen, duurzaam beheer van de aarde en het sociaal en ruimtelijk welbevinden van de mens. De VIBA staat voor een integrale toepassing van deze aspecten bij het inrichten van onze leefomgeving. Daarbij is de natuur een belangrijke inspiratiebron.

Website bezoeken
 

VMRG

Dé gevel brancheorganisatie

Bij de VMRG zijn zo’n 200 bedrijven aangesloten die werkzaam zijn in de gevelbouw. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en dat tonen de VMRG gevelbouwers aan met het VMRG Keurmerk. Kwaliteit, ook op het gebied van duurzaamheid. De VMRG heeft het initiatief genomen om samen met andere gevelbrancheorganisaties te komen tot een circulaire geveleconomie.

Website bezoeken
 

AMS

Living lab

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een nieuw Amsterdams topinstituut gericht op stedelijke innovatie. Centraal staat Amsterdam als ‘living lab’, de stad als experimenteerruimte. Door gegevens te verzamelen over de stromen van de stad, zoals verkeer, energie, voedsel, mensen, afval en klimaat, kunnen passende innovatieve oplossingen ontworpen worden en in de stad worden toegepast en geëvalueerd.

Website bezoeken
 

InHolland

Onderwijs en onderzoek

De profilerende thema’s van Inholland voor onderwijs en onderzoek zijn “duurzaam, gezond en creatief”. Een sterke verbinding met het werkveld is hierbij belangrijk. Een van de ontwikkelingen in de maatschappij waar wij ons op richten is de vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.

Website bezoeken
 

Het Groene Brein

Verbinden van onderzoekers

Met een netwerk van ruim 100 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein partijen die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Cirkelstadpartners worden ondersteund bij vragen op sectorniveau en bij het realiseren van systeemveranderingen die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

Website bezoeken
 

Pakhuis de Zwijger

Publiek en zakelijk debat

In de transitie naar een duurzame samenleving is de plaats van de stad heel complex. De creatieve en innovatieve aanpak van deze materie is het handelsmerk geworden van Pakhuis de Zwijger. Onder de noemer Nieuw Amsterdam – stad in transitie wordt geprogrammeerd op de urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd.

Website bezoeken