Samen versnellen

Werken aan het convenant: Circulair bouwen het nieuwe normaal

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Dat geldt dus ook voor de bouwsector. De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, goed voor een jaarlijkse productie van 60 miljard euro (bijna 7% van het BNP), een directe werkgelegenheid voor 458.000 mensen (ongeveer 5% van de totale werkgelegenheid) en een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid.

BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen tot het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon in drie jaar tijd toe naar het  ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen het nieuwe normaal’.

Kernteam Samen Versnellen

Deze drie jaar tijd hebben we hard nodig om er achter te komen wat we gezamenlijk verstaan onder circulair bouwen en welke impact het heeft op de achterliggende organisaties. Zodat als het convenant getekend wordt, je ook daadwerkelijk kan overgaan tot implementatie. We hebben immers scherp voor ogen wat we bedoelen, wat we moeten doen en met welke tools.

Hoe dan? Elke deelnemer brengt 6 project in. Deze projecten worden, onder begeleiding van de TU Delft, Copper8, Alba concepts en Metabolic, elk half jaar geaudit. Om praktijk ervaringen op te halen, met alle deelnemers de resultaten te bespreken en daar jaarlijks al een uitspraak over te doen. Waar staan we nu, en waar mag ‘de markt’ ons al op aanspreken.

Op deze manier werken we in 6 auditrondes van een half jaar toe naar het convenant. Waarbij elke ondertekenaar gevraagd wordt om een eigen implementatieplan gereed te hebben. Om circulair bouwen door te voeren in de lijnorganisatie. Hun praktijk kan op dat moment gebruik maken van ‘een norm’ met achterliggende referentieprojecten en tools.

Blijft het bij deze deelnemers? Nee. Cirkelstad is een coöperatie en wilt juist de beweging groter en sterker maken zodat we ook daadwerkelijk doorgroeien naar een nieuwe economische standaard. Vandaar dat we regio’s oproepen om te Versnellen in de regio. Aan de hand van hetzelfde auditprogramma maar regionale partijen, regionale auditors en je eigen kleur.

In 2020, 2021 en 2022 worden twee maal per jaar de audits afgenomen om in 2023 het convenant te teken. We willen ook jou er erg graag bij hebben! Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zodat we gezamenlijk werken aan een haalbare ambitie, we vragen ‘niet over’, maar scherpen elk jaar onze standaard bij aan de hand van referenties. Motivatie om mee te doen:

Op projectniveau

  • Reflectie op je eigen project
  • Tips op je eigen project

Op regioniveau

  • Je bent onderdeel van het regionale koploper netwerk
  • Je bent mede bepalend voor de standaard in jouw regio
  • Jouw projecten dienen als referentie voor anderen

Op landelijk niveau

  • Inzicht in alle tips en tools op de domeinen gebied, infra, wonen en utiliteit
  • Je bent mede bepalend voor de landelijke standaard
  • Jouw projecten dienen als referentie voor anderen

Geïnteresseerd? Mail naar .