Voordelunch lezingen Biobased Bouwen

We hebben als doel om al onze partners van de nieuwste en beste kennis te voorzien. Die kennis maken we zo eenvoudig mogelijk toegankelijk via de academie. De academie krijgt komende maanden een facelift. 29 september zetten we de eerste stap met onze voordelunchlezingen. Tot de Kerst brengen we je in 12 weken in een kwartier tot een uur volledig up to date op het gebied van biobased bouwen.

Elk trimester staat een ander thema centraal. Met een of meerdere van onze partners tuigen we een interactief programma op van 12 tot 15 weken waarin de state of the art kennis toegankelijk wordt gemaakt en we met Cirkelstad een stip op de circulaire horizon kunnen zetten. Zo maken we met elkaar duidelijk aan Nederland waar het wat ons betreft heen gaat de komende jaren en wat wij gaan doen om dat te bereiken. Tot de Kerst ligt de focus op Biobased Bouwen. Samen met de provincie Zuid-Holland hebben we een heel rijk programma opgetuigd met lezingen, marktdialogen, discussies en interactieve sessies als onderdeel van de regionale transitie agenda Biobased Bouwen. Met de lezingen serie die we 1 oktober aftrappen willen we een gezamenlijke kennisbasis creëren, biobased initiatieven in kaart brengen en behoeften peilen van de aanwezigen. 

Na de lezingen is elke deelnemer op de hoogte van de stand van zaken van biobased bouwen in Nederland en heeft iedereen aanknopingspunten om daadwerkelijk te beginnen. Bovendien krijgt iedereen met ambitie op het vlak van biobased bouwen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de biobased bouwen community die we op aan het zetten zijn in de provincie. Het doel van deze community, waar de hele keten in vertegenwoordigd zal zijn, is om van biobased bouwen een serieus alternatief te maken.

Heb je een lezing gemist, dan kun je die een week lang terugkijken, voor partners van Cirkelstad blijven de video’s beschikbaar via de Academie.

Lunchlezing terugkijken

Biobased Bouwen, net voor de lunch

Tot de kerst is het thema dus ‘biobased bouwen’. Elke week staat donderdag van 11 tot 12 uur in het teken van biobased bouwen met als rode draad:

  1. Wat is biobased bouwen?
  2. Hoe helpt het de woningbouwopgave?
  3. Hoe geef je biobased bouwen een eerlijke kans?

We hebben de sessies opgedeeld in 3 blokken die steeds beginnen met een hele toegankelijke sessie voor iedereen die wil beginnen met biobased bouwen. Daarna zijn 3 meer verdiepende sessies waar dieper op de materie wordt ingegaan en waar de #hoedan centraal staat:  ‘Leuk dat het er allemaal is en kan, maar hoe schalen we op en hoe maken we het standaard?’

Aanmelden

Tekst gaat verder onder de foto

Biobased bouwen: Houtbouw in de spoorzone bij Delft

Programma in 3 blokken

Blok 1: Wat is biobased bouwen?

Algemene sessie:
Wat is biobased bouwen?

1 oktober 11.00-12.00

Biobased bouwen is hot, maar wat is het precies? We starten deze serie met een stevige intro: wat is het, van welke voorbeelden kunnen we leren, wat behelst deze transitie, waar staat het nu, wat zijn de grootste obstakels en ook de grootste kansen om te benutten en natuurlijk hoe de we komende tijd met elkaar aan de slag gaan. Wat kun je de komende weken verwachten? En hoe kan je tot een transitie agenda komen op basis van lunchlezingen?

Verdiepingsessie 1:
Waar staan we nu en wat kunnen we leren van andere landen? 
8 oktober 11.00-12.00

In hoeverre wordt biobased bouwen al echt toegepast? In andere landen zien we dat biobased bouwen al veel gebruikelijker is. Wat kunnen we van hen leren, welke innovaties zijn er wereldwijd en hoe werkt het in andere landen met wet- en regelgeving?

Verdiepingssessie 2:
Hoe beoordeel je de impact en wat is de meerwaarde van een biobased object? Alles over scores, normeringen e.d.
15 oktober 11.00-12.00

Is biobased altijd duurzamer en hoe weet je of je de juiste keuzes maakt? Door goede inzichten en een marktgedragen labeling kunnen we hierin stappen maken. Wat is er nu al beschikbaar en wat moeten we als sector hierin nog leren en ontwikkelen? 

Marktdialoog:
Wat is er momenteel mogelijk en hoe komen we tot opschaling?
22 oktober 11.00-12.00

Welke biobased oplossingen liggen klaar om toegepast te worden? Wat zijn belangrijke do’s en dont’s en wat is er nodig om waardevolle innovaties op te schalen? En hoe kan goed beleid helpen te versnellen in plaats van te zorgen voor frustratie, zonder dat we roekeloze keuzes maken? Voor deze sessie gaan we in gesprek met de markt.

Blok 2: Biobased transitie

Algemene sessie; hoe versnelt biobased de woningbouwopgave?
Meekoppelkansen met andere transities; energie, circulair, klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen.

29 oktober 11.00-12.00

Welke andere transities spelen een grote rol in de bouw- en infra en waar liggen meekoppelkansen voor de biobased transitie? Hoe versterken de thema’s elkaar, en hoe zorg je nu dat je door de bomen het bos blijft zien? We bespreken dit aan de hand van een aantal concrete projecten waar deze synergie is bereikt. 

Verdiepingsessie 1:
Benoemen en behouden van ambities in een project; welke ontwerpeisen zijn belangrijk?
5 november 11.00-12.00

Vaak starten we een project met grootste ambities, maar hoe behouden we die ambities ook gedurende het gehele project en welke eisen zijn belangrijk om vast te leggen zodat het daadwerkelijk een succes wordt? 

Verdiepingssessie 2:
Inzoomen op biobased projecten
12 november 11.00-12.00

Twee bijzondere biobased projecten, hoe is het bereikt en hoe staat het ervoor? Welke inzichten zijn opgedaan en wat is hiervan geleerd voor toekomstige projecten? Een woningbouwcorporatie en Provincie delen ervaringen en bijzondere inzichten. 

Marktdialoog:
De gebruiker en beoogde impact centraal
19 november 11.00-12.00

Wat is de ervaring ten opzichte van tradioneel bouwen, en haalt biobased bouwen de impact die we vooraf beogen? Wat zijn de ervaringen van eindgebruikers, merken zij verschil? Met andere woorden: zijn biobased materialen echt beter dan traditionele materialen?

Blok 3: Hoe geef je biobased bouwen een eerlijke kans

Algemene sessie:
Hoe geef je biobased bouwen een eerlijke kans?
26 november 11.00-12.00
Er leven behoorlijk veel mythes over biobased bouwen, wat zijn de feiten? En hoe kun je echt aan de slag: waar vind je biobased oplossingen, en hoe weet je dat je hiermee een duurzame keuze maakt? In deze sessie gaan we in op het maken van de goede keuzes en het borgen in uitvragen. 

Verdiepingssessie 1:
Functioneel uitvragen op biobased; aanbesteden en inkopen van biobased oplossingen
3 december 11.00-12.00
Aanbesteden en inkopen is van cruciaal belang als we meer biobased willen gaan bouwen. Wat is voor de inkooporganisatie belangrijk, hoe kunnen zij dit aanpakken en wat is essentieel om mee te nemen in toekomstige uitvragen? Tips en tricks voor inkopers!

Verdiepingssessie 2:
Een blik in de toekomst; bouwen met schimmels
10 december 11.00-12.00
Naast biobased reststromen en hout zien we een andere grote ontwikkelingen opkomen: bouwen met schimmels. Hoe ziet de wereld eruit als we dit als bouwproduct omarmen, wat is er mogelijk en wat zijn de voor- en nadelen van werken met schimmels? 

Afsluiting van de serie Biobased:
Samenvatting; wat hebben we geleerd en hoe nu verder?
17 december 11.00-12.00
Een samenvatting van de afgelopen weken: welke inzichten hebben we opgedaan, wat zijn de grootste lessen en hoe gaan we hiermee verder? Hoe zorgen we dat we echt stappen gaan maken in de biobased transitie en hoe kan jij daaraan bijdragen?

Meedoen?

De eerste lezing start op 1 oktober om 11 uur en vindt plaats via Teams. Om deel te nemen dien je je aan te melden. Aanmelden kan via onderstaande link, je kunt meerdere data kiezen.

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven van de lezingen? Heb je een onderwerp dat echt behandeld moet worden? Heb je zelf een goed verhaal of wil je een spreker aandragen? Laat het weten via 

Biobased bouwen: Ontwerp voor geheel houten nieuwbouw paviljoen Pannenhoef op Eikenburg in Eindhoven. Hier is plaats voor 28 appartementen. © FAAM Architects/Trudo

in samenwerking met: