10R-model Groen voor circulair verplanten van bomen en heesters

Stichting Insert heeft samen met toonaangevende groenpartijen, de Insert Kernpartners Groen, het 10R-model Groen ontwikkeld. De nieuwe standaard voor het circulair verplanten van bomen en ander groen.

Veel overheden, woningcoöperaties, aannemers en projectontwikkelaars weten niet dat het verplanten van bomen en ander groen een optie is wanneer ze een locatie opnieuw inrichten. Met de kap van bomen en grote heesters gaat er enorm veel groenkapitaal verloren, en dat is zonde! Door te werken met het nieuwe 10R-model Groen van Insert kunnen ze invulling geven aan de circulaire ambities, maar ook aan de nieuwe omgevingswet.

Het 10R-model is een model dat vaak als standaard wordt toegepast bij bouwen in de circulaire economie. Deze hebben wij nu gezamenlijk vertaald naar een model voor bomen en ander groen. Hoe hoger de R-waarde hoe meer circulair je keuze is. De schaal is opgedeeld in onder andere de volgende onderdelen. Bij refuse (R10) voorkomen we dat een boom of ander groen gekapt of verwijderd wordt. Onder hergebruik valt het verplaatsen (R7) van de boom of ander groen. Als dit geen opties zijn, kun je de boom ook nog gebruiken met een nieuw doel (R3), bijvoorbeeld door hem te laten liggen als bermafscheiding. Hiernaast kan je nog kiezen voor hoogwaardige recycling (R2), zoals het vermaken van een stam tot een product als een picknickbank of vogelhuisje. Of, bij hout van mindere kwaliteit, kan je het hout laagwaardiger recyclen, zoals het versnipperen en dit gebruiken als bodembedekker. Tot slot, de niet circulaire optie, om het te verbranden (R1) en er energie mee op te wekken.

In het greenpaper ‘circulair aan de slag met groen’ wordt het 10R-model groen uitgebreid uitgelegd en worden organisaties meegenomen in een stappenplan hoe ze ook voor bomen en ander groen circulair en duurzaam aan de slag kunnen.

Benieuwd naar het 10R-model? Download het greenpaper op de website van Insert: https://www.insert.nl/circulair-aan-de-slag-met-groen/

< Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de MPG berekening? | Houtbouw platform Boom lanceert Boom Open Studio >