Over Cirkelstad

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor

leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus. Cirkelstad Coöperatie U.A. staat voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren naar een blijvende nieuwe (markt)logica. Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis en borgen de resultaten in de (lijn)organisatie om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan steden zonder afval, zonder uitval.

MEER OVER CIRKELSTAD

Services

In samenwerking met partners worden diverse services aangeboden om kennis te borgen en versnelling op gang te brengen.

 

Aan de slag met Cirkelstad

Starterskit

Om je snel in te kunnen lezen, hebben we een Starterskit gemaakt. Aan de hand van vijf basis vragen kom je er achter waar Cirkelstad voor staat, welke ervaringen er zijn, hoe jij mee kunt gaan doen, hoe wij kennis delen via de academie en wat de Green Deal Cirkelstad inhoudt.

Starterskit downloaden

kaft-cirkelstad

Cirkelstad animatie

In deze video laten we zien hoe we aan het werk gaan. Stel, je werkt bij een vastgoedeigenaar en je wil graag circulair en inclusief aan de slag. Wat is dan je eerste stap?

(Video opent op YouTube)

Animatie bekijken

 

 

 

 

Doorbraak projecten

Vele partijen zijn actief om het gedachtengoed over de circulaire en inclusieve economie operationeel te maken. Om tot ‘het nieuwe normaal’ te komen is ‘massa’ noodzakelijk. De volgende projecten kunnen voor massa gaan zorgen. We zijn dan ook trots hieraan bij te dragen.

Transitiecampus
Bouwprogramma MRA
Circles
Transitieagenda

Lees meer

 

Referentie: Van Tuindorp tot Proeftuin

In nauwe samenwerking met de bewoners wordt ernaar gestreefd om Heijplaat in 2020 energieneutraal te maken. Met een heel scala aan maatregelen zet een groot aantal partners daar gezamenlijk de schouders onder, een primeur in Nederland.

Paul van der Hoeven over  Heijplaat energieneutraal in 2020.

 

Alle referenties