Over Cirkelstad

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden weer toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt tevens verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Cirkelstad Coöperatie U.A. staat voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren naar een blijvende nieuwe (markt)logica. Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis en resultaten worden geborgd in de (lijn)organisatie om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan steden zonder afval, zonder uitval. Deze marktgedreven benadering brengt innovaties sneller naar de markt, aansluiten vraagt om een zakelijk afweging. Daar waar de markt zelf geen initiatief neemt, draagt de coöperatie (onderzoeks)projecten aan om blijvend te vernieuwen.

MEER OVER CIRKELSTAD

Het Cirkelstadkompas: Zet je project op de kaart

Het Cirkelstadkompas is een methode waarmee je op een simpele manier kan bepalen hoe ver je bent op het gebied van circulair en inclusief. Doorloop het kompas en zet je project op de kaart!

 

Aan de slag met Cirkelstad

Starterskit

Om je snel in te kunnen lezen, hebben we een Starterskit gemaakt. Aan de hand van vijf basis vragen kom je er achter waar Cirkelstad voor staat, welke ervaringen er zijn, hoe jij mee kunt gaan doen, hoe wij kennis delen via de academie en wat de Green Deal Cirkelstad inhoudt.

Starterskit downloaden

kaft-cirkelstad

Cirkelstad animatie

In deze video laten we zien hoe we aan het werk gaan. Stel, je werkt bij een vastgoedeigenaar en je wil graag circulair en inclusief aan de slag. Wat is dan je eerste stap?

(Video opent op YouTube)

Animatie bekijken

 

 

 

 

Referentie: Van Tuindorp tot Proeftuin

In nauwe samenwerking met de bewoners wordt ernaar gestreefd om Heijplaat in 2020 energieneutraal te maken. Met een heel scala aan maatregelen zet een groot aantal partners daar gezamenlijk de schouders onder, een primeur in Nederland.

Paul van der Hoeven over  Heijplaat energieneutraal in 2020.

 

Alle referenties