Aansluiten bij Cirkelstad

Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector.

Waar je ook staat in je ontwikkeling, aan het begin of klaar om je ervaring te delen met anderen, in het Cirkelstad netwerk kun je jouw volgende stap maken.

Op traditionele Cirkelstad thema’s als circulair en inclusief beleid, inkoop en ontwerp en circulaire en inclusieve realisatie van bouw en sloop. Maar ook op andere thema’s zoals bijvoorbeeld interieur, groen, water, energie of voeding.

  • Regionale Community of Practice om kennis te maken en kennis te delen

  • Online delen van ervaringen tussen partners en regio’s

  • Deelname aan bouwprogramma en corporate programma

  • Landelijk overzicht met landelijk trefpunt

  • Cross sectoraal netwerk van bestuurders en projectverantwoordelijken

 
 

Lidmaatschappen

Er zijn verschillende manier om aan te sluiten bij Cirkelstad. Bijvoorbeeld als vriend om (landelijk) netwerken te verbinden. Als partner bij een reeds actieve stad. Of je ziet mogelijkheden in een stad waar nog geen Cirkelstad actief is, en je wilt graag? Dat kan uiteraard ook.

Alle manieren om aan te sluiten

 
 

Stadskaart: welke route past bij jou?

Ieder kiest zijn eigen route en snelheid. Dat zal altijd zo zijn. Deze routekaart geeft aan hoe we op het platform kennismaken, -delen, -ontwikkelen en toepassen. Langs verschillende routes, zodat iedereen kan aanhaken. De stations zijn georganiseerde activiteiten om partijen te helpen bij het waarmaken van hun eigen ambitie… op welke route zit jij?

Partner-route

Partners bepalen de inhoud en de vorm van de stations, zodat het hen helpt hun ambitie te realiseren.

Vrienden-route

Vrienden dragen de ambitie van Cirkelstad uit en maken hun producten en/of netwerken toegankelijk.

Geïnteresseerden-route

Passanten kunnen zich laten inspireren via media, het ­Cirkelstadsblad of externe events.

 
 

Opschaling: de tijd is nu

De huidige partijen en elke nieuwe partij die aanschuift brengt een case mee zodat iedereen ‘hands-on’ aan tafel zit. Elkaar (verder) helpen met vragen vanuit de praktijk vormt de basis van Cirkelstad. Het fundament ligt er, de partners vragen expliciet om opschaling. De huidige koplopers zijn gebaat bij een groter ecosysteem, een markt waarin zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten.

Daarbij geldt dat circulariteit en inclusiviteit in elk gemeenteraadsprogramma in Nederland is opgenomen. Het staat op de agenda, wat de vraag om ervaring aanwakkert. Wil je meer weten over de kansen die dit voor jou oplevert? Neem contact op of bekijk de details over het programma 2017 – 2020 in het collegeprogramma.

 
 

Nu aansluiten

Nog niet helemaal zeker wat bij je past?

Lidmaatschappen bekijken

Nu aansluiten bij Cirkelstad  

Contact opnemen