Greenpapers

We zijn al een heel eind op weg met circulair en inclusief bouwen. ­Projecten laten zien dat er een markt aan het ontstaan is. Dat opdracht­gevers de juiste vraag ­weten te ­stellen, dat opdracht­nemers het juiste weten te realiseren. Maar we zijn er nog lang niet. Tal van onderwerpen staan nog open voor discussie of zijn net al wat ervaringen over opgedaan.

Cirkelstad initieert ronde ­tafel ­gesprekken met koplopers om juist deze nieuwe thema’s te ­verkennen. Waar gaat de ­sector heen volgens hen? En als je nu aan de slag wilt gaan… wat zou dan ­volgens hen jouw eerste ­stappen kunnen zijn? Kunnen zij je ­helpen?