Circulair BZK in zicht 2022 – Over 50 tinten groen

Door Tineke Beuker

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Mijn puppy houdt net als ik van het groen in de tuin. Alleen verstaan we beide wat anders onder ‘houden van’. Ik plant planten en zorg dat ze goed kunnen groeien en bloeien. Hij trekt planten kapot en eet ervan en hij eet ook grond, verdorde blaadjes en nog meer. Maar wat hij tot voor kort niet deed was graven. Dat graven deed hij plots wel en het leverde hem krokusbolletjes op. Deze at hij prompt op.  Gelukkig zag ik het en vond ik op google dat het bij honden zeer slecht is voor nieren en lever. Dat leverde een ritje naar de dierenarts op om de pup zo snel mogelijk te laten braken. Missie geslaagd, maar met zijn liefde voor groen boorde hij mij een werkbezoek aan de Floriade door de neus.

Geen inspirerende rondleiding langs vier paviljoens en een brug en geen veelheid aan biobased materialen die in een toepassing zijn te zien.

Maar ook geen kritische vragen kunnen stellen over hoe je zorgt dat biobased ook gezond, milieuvriendelijk en goed voor de biodiversiteit is. Want ook biobased materialen kunnen worden geteeld in monoculturen en met behulp van pesticiden. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten, maar zorgen dat we bouwmaterialen op een goede manier telen, bewerken en verwerken.

City Deal en Floriade – Biobased Campus

Als je het over groen hebt, dan worden er in de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen mooie dingen gedaan. Zo is, om de circulaire transitie van de bouw te ondersteunen, de Biobased Campus opgezet in samenwerking met de Floriade, de wereldtentoonstelling in Almere van 14 april t/m 9 oktober 2022. De Biobased Campus is een werkatelier en ontmoetingsplek op de Floriade en biedt door het jaar heen lezingen en werksessies. Hierbij staan inspireren, ontmoeten en samenwerken centraal om een nieuwe bouwcultuur te creëren met als einddoel te bouwen met minimale milieu-impact.

Gelukkig krijg ik meerdere herkansingen om de Floriade te bezoeken én een interessante lezing of werksessie bij te wonen, want hier zie je dat er meer bijeenkomsten van de Biobased Campus in de planning staan.

Subsidie uitstootvrije bouwmachines

Via een subsidie (SSEB) op uitstootvrij bouwmaterieel wil de overheid bijdrage aan een iets groenere manier van werken. Zowel bij aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de ombouw van bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen kan je subsidie ontvangen. Het ombouwen is een stuk groener doordat je niet een hele nieuwe machine hoeft te maken. Ook innovatieve ideeën om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Deze regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Met bouwmachines worden bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen bedoeld.

De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026 en je mag subsidie aanvragen voor meerdere onderdelen.

Projecten met een zeer goede milieuprestatie

In opdracht van het RVO heeft W/E adviseurs een inventarisatie en analyse van koploperprojecten woningen en woongebouwen uitgevoerd. Het gaat om woningen en woongebouwen met een (zeer) lage, dus goede, milieuprestatie. DGBC heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd voor kantoren en bedrijfshallen. De inzichten kunnen helpen bij het concretiseren van de doelen voor 2030 en ook helpen het peloton mee te krijgen.

Bij woningen en woongebouwen zijn er een aantal succesvolle strategieën voor een lage milieuprestatie. Bij de geanalyseerde projecten is het toepassen van hernieuwbaar (biobased) materiaal de strategie die veruit het meest is toegepast. Beide rapporten kan je via deze link vinden.

In dit kader is het interview met de adviseur duurzame stedelijke ontwikkeling van de gemeente Eindhoven ook interessant. In Eindhoven werken ze in tenders met drie categorieën: een minimale grondprijs, ambities voor ruimtelijke kwaliteit, en duurzaamheidsdoelen. Alle drie tellen bij de tender even zwaar mee. In plaats van kwantitatief vragen ze meer kwalitatief uit, dit prikkelt om de duurzame grenzen te verleggen. Vaak blijkt dan dat meerdere inschrijvingen ruim verder gaan dan minimaal vereist is volgens het Bouwbesluit.

Ik hoop dat dit genoeg prikkelt om het hele interview te lezen.

Nationale conferentie Circulaire Bouweconomie

Op woensdag 6 juli wordt de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie gehouden. Deze wordt door het Transitieteam Circulaire Bouweconomie georganiseerd. Centraal tijdens de conferentie staat de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen. Hou deze site in de gaten voor het programma en aanmelden.

Zo en nu eerst even op vakantie naar mooie groene natuurgebieden, om de spreekwoordelijke motor weer op te laden. De hond gaat natuurlijk gewoon mee. En daarna weer een volgende column over circulair bouwen.

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Houtbouw platform Boom lanceert Boom Open Studio | Kwaliteitsgevels en -borging in Façades 2022 >